republički sindikat radnika

Obavijest članovima RSR u Hrvatskoj pošti d.d.

 

Poštovane članice i članovi,

molimo vas da se za sve upite s bilo koje sindikalne osnove (sindikalne pozajmice,Kasa uzajamne pomoći,

fond solidarnosti, pravna pomoć i sl.), javite 

Ivani Majdak Topić, tel.: 099 461 1628, e-mail: ivana.majdak@rsr.com.hr

 

Poštovane članice i članovi, suradnici, posjetitelji,

obavještavamo vas da se od 1. kolovoza 2022. godine Služba računovodstva Republičkog sindikata radnika (RSR) nalazi na novoj lokaciji.

Nova adresa je:

REPUBLIČKI SINDIKAT RADNIKA (RSR)

ZANONOVA 1, 51 000 RIJEKA

E-mail adresa i brojevi telefona nisu se mijenjali: racunovodstvo@rsr.com.hr
telefon: 051/323-407   mob.:098/591-666

Pogodnosti

Republički sindikat radnika, svojim članovima, nudi niz pogodnosti kao što su : savjetovanja, kasa uzajamne pomoći, dugoročne pozajmice, odmarališta i dr.

Učlani se

Republički sindikat radnika danas okuplja oko 3.000 članova iz različitih djelatnosti na području Republike Hrvatske.​

Osnovne informacije

REPUBLIČKI SINDIKAT RADNIKA

Palmotićeva 55, 10000 Zagreb, Hrvatska

OIB: 28847071386

MATIČNI BROJ: 02699931

IBAN: HR3424020061100585569

e-mail: rsr@rsr.com.hr

www.rsr.com.hr

Misija

Vizija

Zaštita radnika putem kvalitetnih kolektivnih ugovora, izborom odgovornih predstavnika u radnička vijeća, rad vođen na pravednosti, jednakosti, solidarnosti te dobrobiti svih članova. 

Postati sindikat koji će omogućiti svojim članovima visoku razinu zaštite njihovih prava i biti legitiman i dostojan predstavnik u zastupanju njihovih interesa.

Kontakti

Predsjednik

Ivan Majdak

tel.: 099/4611-615
e-mail:predsjednik@rsr.com.hr

Dopredsjednik

Ante Smolčić

tel.: 098/429-985
e-mail:ante.smolcic@rsr.com.hr

Tajnica

Mihaela Kemenović
tel.: 099/4611-618
e-mail: mihaela.kemenovic@rsr.com.hr

Računovodstvo

Sandra Juretić
tel.: 051/323-407
e-mail: racunovodstvo@rsr.com.hr

Povjerenici

Dario Gajić | tel.:  099 249 3583 | e-mail: dario.gajic@rsr.com.hr
Ivana Majdak Topić| tel.: 099 461-1628 | e-mail: ivana.majdak@rsr.com.hr
Mihaela Kemenović | tel.: 099 461-1618 | e-mail: mihaela.kemenovic@rsr.com.hr
Ines Jelen | tel.: 099 359-9342 | e-mail: inesj2012@gmail.com

Tko smo

Republički sindikat radnika osnovan je 16. 10. 2010. godine pod nazivom Sindikat radnika hrvatskih telekomunikacija – skraćeni naziv „SRHT“, sa sjedištem na Trgu sv. Florijana 2 u Križevcima.
Sindikat su osnovali radnici zaposleni u HT – Hrvatskim telekomunikacijama d.d. sa područja cijele Republike Hrvatske.
Prvi predsjednik Sindikata radnika hrvatskih telekomunikacija bio je Ante Smolčić, dok je dužnost glavnog tajnika obnašao Ivan Majdak.
Početkom 2011. godine SRHT samostalno izlazi na izbore za Radničko vijeće i Povjereništvo radnika zaštite na radu u tadašnjim HT-Hrvatskim telekomunikacijama d.d., te za neke potpuno neočekivano osvaja mandate u Radničkom vijeću i Povjereništvu radnika zaštite na radu.
U veljači 2012. godine, poslije promjena na čelu Republičkog sindikata radnika Hrvatske, Sindikat radnika hrvatskih telekomunikacija počinje usku suradnju sa RSRH. Odlukom Sabora RSRH glavni tajnik SRHT Ivan Majdak imenovan je potpredsjednikom u Republičkom sindikatu radnika Hrvatske, dok je Ante Smolčić imenovan predsjednikom Vijeća Telekomunikacija RSRH.

Sindikat radnika hrvatskih telekomunikacija i dalje nastavlja sa svojim djelovanjem u HT d.d., prvenstveno u suradnji sa Vijećem Telekomunikacija RSRH.
S vremenom Sindikatu počinju pristupati i članovi iz drugih tvrtki s područja Republike Hrvatske, te se na redovnom Saboru Sindikata radnika hrvatskih telekomunikacija u prosincu 2014. godine, donosi odluka o ponovnom izboru Ante Smolčića za predsjednika Sindikata i Ivana Majdaka za glavnog tajnika, a mijenja se i Statut Sindikata kako bi se poboljšao rad i unutarnje ustrojstvo Sindikata.
S vremenom se struktura članstva Sindikata radnika hrvatskih telekomunikacija počela mijenjati, pa su što zbog odlaska radnika iz Hrvatskog Telekoma, što zbog pristupanja sve većeg broja članova iz drugih tvrtki, većinu članova SRHT počeli činiti radnici izvan sustava Hrvatskog Telekoma i djelatnosti telekomunikacija.
Sukladno tome, pokrenuta je inicijativa da se sazove Izvanredni Sabor Sindikata te da se promijeni ime Sindikata iz Sindikat radnika hrvatskih telekomunikacija u Republički sindikat radnika, kako bi se promjenom imena Sindikata izašlo iz okvira jedne tvrtke i jedne djelatnosti.
U lipnju 2015. godine sazvan je izvanredni Sabor Sindikata radnika hrvatskih telekomunikacija, na kojem je promijenjen naziv sindikata u Republički sindikat radnika, što je potvrđeno upisom promjene naziva Sindikata u registru udruga pri Ministarstvu rada i mirovinskog sustava od 30.06.2015. godine.
Na redovnom Saboru Republičkog sindikata radnika koji je održan 20.02.2019. godine, za predsjednika Sindikata izabran je Ivan Majdak, a donijet je i novi Statut RSR sa potpuno novim ustrojem Sindikata, koji odgovara trenutnim zahtjevima za sindikalno organiziranje.
Na zahtjev članova i vodstva Republičkog sindikata radnika Hrvatske na Saboru Republičkog sindikata radnika Hrvatske održanom 02.03.2019. godine, donijeta je odluka o izdvajanju Sektora Telekom, Sektora Zaštita i Sektora Ostali iz sastava Republičkog sindikata radnika Hrvatske u Republički sindikat radnika.
Republički sindikat radnika preuzeo je sukladno Odluci Sabora RSRH kontinuitet članstva kao i sva ostala prava i obaveze prema članovima izdvojenim u Republički sindikat radnika.

Što radimo

Republički sindikat radnika danas okuplja članove u više od stotinu tvrtki iz različitih djelatnosti na području Republike Hrvatske. Najzastupljeniji su članovi iz sektora telekomunikacijskih usluga, poštanskih usluga, zaštitarstva (zaštita osoba i imovine), poljoprivrede i šumarstva, igara na sreću, bankarskih i osiguravajućih usluga, trgovine na veliko i malo, čišćenja i održavanja i dr.

RSR se bavi pitanjima koja su od zajedničkog interesa svih članova i članica RSR, pruža podršku sindikalnom organiziranju i radu svojim članovima kod pojedinih poslodavaca. 

Svojim članovima uz zastupanje u kolektivnim pregovorima, pravnu pomoć i besplatno zastupanje u radnim sporovima, pružamo i niz drugih pogodnosti poput financijskih pozajmica, Kase uzajamne pomoći, nepovratnih sredstava solidarnosti, robnih kredita i dr.

Sindikalni povjerenici  Republičkog sindikata radnika u svakodnevnom su kontaktu sa članstvom Sindikata, i spremni su u svakom trenutku pružiti svakom članu RSR potrebnu pomoć.

Republički sindikat radnika član je WOW Svjetske organizacije radnika i  sudjeluje u radu ove respektabilne svjetske sindikalne središnjice.

Pošalji upit

Partneri