Učlani se

Iako su prava radnika zaštićena zakonom, u praksi se ta prava ne poštuju uvijek. Kao pojedinac, možda ne možete mnogo utjecati na svojega poslodavca, ali radnici zajedno, organizirani u sindikat, imaju znatno veću snagu. Sindikat vam omogućuje da se informirate o svojim pravima i daje vam besplatnu stručnu i pravnu pomoć da ta prava u praksi ostvarite i dodatno unaprijedite.

Sindikalna prava pripadaju među temeljna ljudska prava – prava radnika na sindikalno organiziranje, kolektivno pregovaranje i štrajk zajamčena su, između ostalog, Ustavom i Zakonom o radu RH.

Kao članovi sindikata, imate pravo izabrati među sobom sindikalnog povjerenika koji će vas zastupati pred poslodavcem, omogućiti da se vaš glas čuje i da, zajedno s drugim radnicima, članovima sindikata, lakše riješite probleme koji vas muče na radnome mjestu. Sindikalni povjerenik uživa zakonsku zaštitu kako ga poslodavac ne bi mogao kazniti ili otpustiti zbog njegova sindikalnog rada. Sindikalnog povjerenika kojega među sobom izaberete, naš će sindikat pripremiti i educirati da vas kvalitetno informira i predstavlja, te mu pružiti svu potrebnu stručnu i pravnu pomoć u njegovu sindikalnom radu.

Osim toga, samo sindikat može pregovarati s poslodavcem i sklopiti kolektivni ugovor. Velik dio materijalnih prava, kao što su npr. naknada za prijevoz, regres, dodatak na staž, jubilarne nagrade i sl. u RH nisu uređeni zakonom, nego ih treba izboriti kolektivnim ugovorima. Kolektivni ugovor primjenjuje se na sve radnike, ali snaga sindikata u pregovorima s poslodavcem, i mogućnost da se izbori za veća materijalna i druga prava radnika, uvelike ovisi o tome koliko je radnika organizirano u sindikat.

Sindikat također ima značajnu ulogu u osiguranju boljih uvjeta rada, zdravlja i sigurnosti na radnome mjestu. Sklonost poslodavaca da štede na zdravlju i sigurnosti svojih radnika, neovisno o posljedicama, ograničavaju i sprečavaju povjerenici radnika za zaštitu na radu, imenovani od strane sindikata ili izabrani od svih radnika, koji nadziru primjenu propisanih mjera zaštite na radu te predlažu uvođenje novih.

Postanite članom sindikata zato što želite:

  • biti prijavljeni i primati redovitu i poštenu plaću za svoj rad,
  • da vam prekovremeni rad bude plaćen,
  • imati pravo na godišnji odmor,
  • da vam poslodavac uplaćuje doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,
  • imati bolje uvjete rada,
  • imati besplatnu pravnu pomoć ako vam zatreba,

Učlaniti se možete preko sindikalnog povjerenika koji djeluje u vašoj tvrtki ili putem naše mrežne stranice  www.rsr.com.hr – ispunite Pristupnicu, te istu pošaljite na naš e-mail rsr@rsr.com.hr  ili poštom na adresu RSR, Palmotićeva 55, 10 000 Zagreb.

Snaga i uspješnost sindikata ovise o broju članova i njihovoj spremnosti da se sindikalno angažiraju – zbog toga nam je svaki član važan, jer samo zajedno se možemo izboriti da se radnička prava poštuju i poboljšaju. Učlanite se još danas, jer zajedništvo nas jača.

Pošalji upit

Dokumente “Pristupnicu” i “Izjavu uz pristupnicu” možete skinuti klikom na gumb :

Partneri