Pogodnosti za članove

Ovdje možete pronaći koje su to pogodnosti koje Sindikat nudi.
Također pored navedenog, Sindikat nudi još niz dodatnih mogućnosti za koje se informirajte kod Vaših povjerenika.

Republički sindikat radnika danas okuplja članove u više od stotinu tvrtki različitih djelatnosti na području Republike Hrvatske. 

Svojim članovima uz zastupanje u kolektivnim pregovorima, pravnu pomoć i besplatno zastupanje u radnim sporovima, pružamo i niz drugih pogodnosti poput financijskih pozajmica, Kase uzajamne pomoći, nepovratnih sredstava solidarnosti, robnih kredita i dr.
Sindikalni povjerenici  Republičkog sindikata radnika u svakodnevnom su kontaktu sa članstvom Sindikata i spremni su u svakom trenutku pružiti svakom članu RSR potrebnu pomoć.

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

Za članove Sindikata, RSR osigurava besplatnu pravnu pomoć, pravno
savjetovanje, cjelovitu pravnu zaštitu i zastupanje pred nadležnim radnim
sudovima u Republici Hrvatskoj.

ROBNI KREDITI

U suradnji sa drugim poslovnim subjektima za naše članove pružamo povoljniju nabavku voznih karata ZET-a, dopunskog zdravstvenog osiguranja, auto osiguranja, kao i mnoge druge pogodnosti.

KASA UZAJAMNE POMOĆI (KUP)

KUP je osnovan radi pružanja materijalne pomoći svojim članovima:
– članski ulog pohranjuje se na račun KUP-a i za njih jamči Sindikat,
– članski ulog uplaćuje se svakog mjeseca obustavom na plaći,
– minimalni iznos uloga je 50,00 kuna, a maksimalni je 1.000,00 kuna,
– članovi KUP-a mogu na osobni zahtjev promijeniti visinu uloga,
– pozajmice iz KUP-a isplaćuju se u omjeru 1 : 3 za uloge do 10.000,00 kn, a za uloge iznad 10.000,00 kn 1 : 4.                                                               Ostali uvjeti sukladno Pravilniku KUP-a

NEPOVRATNA SREDSTVA SOLIDARNOSTI

Svrha solidarnosti je da RSR članovima u slučaju izvanrednih i opravdanih
okolnosti pruži nepovratnu novčanu pomoć, a prema odredbama Pravilnika o
korištenju sredstava solidarnosti.
Izdvajamo neke od novčanih pomoći:
– za rođenje djeteta,
– u slučaju smrti člana Sindikata isplaćuje se pomoć članovima uže obitelji koji su preuzeli brigu oko sahrane ,
– u slučaju smrti supružnika ili djeteta,
– u slučaju smrti roditelja člana Sindikata,
– i u ostalim slučajevima, odlazak u mirovinu, duže bolovanje i sl., a koji su
regulirani Pravilnikom o sredstvima solidarnosti.

POVRATNE SOLIDARNE POMOĆI (PSP)

Za članove našeg Sindikata osigurali smo sredstva za Povratne solidarne
pomoći (PSP) koje može dobiti svaki član RSR koji zadovoljava slijedeće uvjete:
– da ste član sindikata,
– da je otplaćena postojeća pozajmica (ukoliko je imate),
– da ste kreditno sposobni (kada su sve obustave do iznosa jedne trećine plaće
uključujući i traženu PSP).
O iznosima pozajmica, ostalim uvjetima i pitanjima javite se našim povjerenicima.
Iznos pozajmice ovisi o dužini članskog staža, mogućnosti otplate, načinu otplate i sl.

Pozajmice se odobravaju u slijedećim iznosima i ratama:

1.000,00 kn na maksimalno 2- 4 rate minimalna rata 250,00 kn
2.000,00 kn na maksimalno 4 rate minimalna rata 500,00 kn
3.000,00 kn na maksimalno 6 rata minimalna rata 500,00 kn
4.000,00 kn na maksimalno 4-8 rata minimalna rata 500,00 kn
5.000,00 kn na maksimalno 5-10 rata minimalna rata 500,00 kn
6.000,00 kn na maksimalno 6-12 rata minimalna rata 500,00 kn
iznad 6.000,00 kuna minimalna rata 1.000,00 kn
Ostali uvjeti i iznosi pozajmica propisani su Pravilnikom PSP.

Partneri