Međunarodna  sindikalna federacija nacionalnih sindikata

  • Svjetska organizacija radnika (WOW) osnovana je u rujnu 1921. godine u Luksemburgu s ciljem zaštititi i promovirati interese zaposlenika koji rade u sektorima u kojima djeluje. Osnivači, predstavnici pet nacionalnih saveza iz Belgije, Njemačke, Francuske, Nizozemske i Austrije, zamislili su sindikat utemeljen na socijalno kršćanskim načelima
  • WOW je međunarodna  sindikalna federacija nacionalnih sindikata koja štiti i promiče interese radnika u upravi, sektoru komercijalnih i tehničkih usluga, metalnoj i elektro industriji, financijskim institucijama, ITC sektoru, maloprodajnom sektoru, grafičkoj industriji, sektoru pružanja sigurnosnih usluga, medijima…
  • WOW je danas dobro uspostavljena i rastuća međunarodna sindikalna federacija koja predstavlja ljude u Africi, Aziji, Europi, Latinskoj i Sjevernoj Americi.
  • Ova svjetska organizacija radnika nastoji zaštititi i promovirati interese zaposlenika koji rade u sektorima u kojima djeluje. WOW želi biti otvorena sindikalna organizacija u kojoj se članice osjećaju sigurno i kao ”kod kuće”.
  • Temeljna načela u viziji WOW-a su da se nacionalna i međunarodna politika trebaju temeljiti na demokratskim vrijednostima i institucijama, da ekonomija treba služiti svim ljudima, iako su rad i kapital društveno-ekonomske suprotstavljene snage, potrebno ih je što više pomiriti u cilju razvoja društvene solidarnosti, socijalne pravde i mira. Sukobi između radnika, poslodavaca i / ili vlada stoga bi trebali biti riješeni socijalnim dijalogom i pregovorima. Osnovni instrument socijalnog mira je kolektivni ugovor o radu.
  • WOW pokušava podržati borbu za poboljšanje moralnih i materijalnih uvjeta rada, a time podići ekonomski i socijalni položaj radnika u uslužnom sektoru. Zbog toga WOW čvrsto vjeruje da je međunarodni pluralistički sindikalni pokret  što je najbolja garancija zaštite i promicanja interesa radnika na nacionalnoj i međunarodnoj razini.
  • Struktura Svjetske organizacije radnika temelji se na demokratskim vrijednostima i pravilima u kojima svi članovi imaju glas i glas.
  • Najviše upravno tijelo WOW-a je Svjetski kongres koji se održava svake četiri godine. Svjetski kongres ocjenjuje aktivnosti i financije iz prethodne četiri godine, bira predsjednika, blagajnika i članove za novi Svjetski odbor, te utvrđuje novu politiku i plan aktivnosti za naredno četverogodišnje razdoblje.
  • Između dva svjetska kongresa, Svjetski odbor je najviše tijelo koje donosi odluke koje se sastaje jednom godišnje. Odbor vodi dnevne aktivnosti kao i koordinaciju tajništva WOW-a. Sadašnji predsjednik WOW-a je Wayne Prins a glavni tajnik je Bjorn Anders van Heusden.

Partneri