Potpisan prvi Kolektivni ugovor za zaposlene u Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu (HAPIH), Osijek, 15. studeni 2023.