republički sindikat radnika

HAPIH ANKETA – KOLEKTIVNI UGOVOR
Anketno pitanje

Podržavate li da Republički sindikat radnika (RSR) potpiše s Hrvatskom agencijom za poljoprivredu i hranu (HAPIH) Kolektivni ugovor za radnike HAPIH-a u kojem će biti regulirano pravo radnika na posebne uvjete rada, a prema ranije utvrđenom dogovoru do kraja svibnja 2023. godine, i ukoliko dođe do prekida pregovora hoćete li podržati RSR u organizaciji industrijskih akcija, prosvjeda i štrajka?


Partneri