republički sindikat radnika

ANKETNO PITANJE ZA ZAPOSLENE U HRVATSKOJ AGENCIJI ZA POLJOPRIVREDU I HRANU (HAPIH)

Za koji ste model isplate dodatka na plaću radnicima čija su radna mjesta procjenom rizika kod poslodavca procijenjena kao radna mjesta s posebnim uvjetima rada (odnosno koji model isplate dodatka treba pokušati ugovoriti Kolektivnim ugovorom između poslodavca Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH) i Republičkog sindikata radnika (RSR)):