urednik

Članovima sindikata veća prava nego nečlanovima

Novim Zakonom o radu trebalo bi se pridonijeti i pronalaženju rješenja za dugogodišnji problem članova sindikata u odnosu na nečlanove, a vezano uz korištenje prava ugovorenih kolektivnim ugovorima. Riječ je o doprinosu solidarnosti, odnosno doprinosu nečlanova sindikata za korištenje prava koje su sindikati u ime svojih članova ugovorili kolektivnim ugovorima. Doprinos solidarnosti bio je propisan …

Članovima sindikata veća prava nego nečlanovima Read More »

Što bi radnicima trebao donijeti novi Zakon o radu?

Danas radnici imaju puno problema, od malih primanja pa do nestalnih i nesigurnih oblika rada što su zapravo i ključni razlozi zbog kojih hrvatski radnici odnosno hrvatski građani u cjelini odlaze izvan granica Republike Hrvatske. Najveći dio onih koji odlaze iz Hrvatske su oni koji već rade, koji imaju plaće, ali su premale, koji imaju …

Što bi radnicima trebao donijeti novi Zakon o radu? Read More »

Hrvatska je pri dnu po stopi zaposlenosti u EU, radni tjedan duži je od prosjeka i uglavnom se radi na određeno

Prosječni radni vijek u Hrvatskoj je 32,8 godina, petina zaposlenih radi na određeno, najviše zaposlenih ima srednju školu, a Hrvati tjedno rade više od prosjeka EU-a, pokazuju podaci koje je u povodu 1. svibnja, Međunarodnog praznika rada, prikupio Državni zavod za statistiku. U Hrvatskoj je stopa zaposlenosti, koja se određuje kao postotni udio zaposlenih u radno …

Hrvatska je pri dnu po stopi zaposlenosti u EU, radni tjedan duži je od prosjeka i uglavnom se radi na određeno Read More »

Pomiče se dobna granica za obavezan odlazak u mirovinu

Ministarstvo rada, prema prijedlogu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, planira revidirati zakonsku odredbu o automatskom prestanku radnog odnosa sa 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža ako se poslodavac i radnik ne dogovore drugačije, a izmjene će ići postupno i u smjeru da se svake godine po, primjerice, tri mjeseca podiže dobna granica za …

Pomiče se dobna granica za obavezan odlazak u mirovinu Read More »

Međunarodni praznik rada – 1. svibanj

Međunarodni praznik rada, 1. svibnja, podsjeća nas na važnost borbe za radnička prava, ali i na one koji nažalost, trenutno ne mogu ostvariti jedno od svojih osnovnih prava – pravo na rad. Mnogi će ovogodišnji Praznik rada obilježiti na svojim radnim mjestima, pridržavajući se obveznih mjera zaštite protiv zaraze koronavirusom i zato im hvala. No, …

Međunarodni praznik rada – 1. svibanj Read More »

Konferencija o budućnosti Europe

Na Dan Europe, 9. svibnja 2021. godine, pokrenut će se Konferencija o budućnosti Europe, projekt koji podrazumijeva niz rasprava koje vode građani, a omogućit će im da podijele svoje ideje i doprinesu oblikovanju zajedničke budućnosti EU. Ovo je prva takva konferencija u EU. Riječ je o velikom paneuropskom demokratskom projektu koji će omogućiti otvorenu, uključivu …

Konferencija o budućnosti Europe Read More »

Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu

Konvencija Međunarodne organizacije rada br. 155 o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu i radnom okruženju određuje da zdravlje, kad se odnosi na rad, ne označava samo izostanak bolesti ili nesposobnosti; ono također uključuje tjelesne i duševne čimbenike koji utječu na zdravlje, a koji su u neizravnoj vezi sa sigurnošću i higijenom na radu. Zaštita …

Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu Read More »

Prosječna plaća za mjesec veljaču 2021. godine

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za veljaču 2021. iznosila je 7 038 kuna, što je nominalno više za 0,8%, a realno za 0,5% u odnosu na siječanj 2021.Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za veljaču 2021. iznosila je 9 467 kuna, što je …

Prosječna plaća za mjesec veljaču 2021. godine Read More »

Novi model obrazovanja odraslih

U sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti nalazi se i pilot projekt osposobljavanja odraslih putem vaučera, koji bi kasnije trebao postati trajan model obrazovanja. Uvodi se po uzoru na francuski modela obrazovanja odraslih, koji se smatra jednim od najboljih u EU.Tako je sastavljena lista od 80 programa i vještina koji su deficitarni na domaćem tržištu …

Novi model obrazovanja odraslih Read More »

Život, rad i COVID 19 – EGSO o radu na daljinu i rodnoj ravnopravnosti

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) je na svojoj 559. sjednici održanoj dana 25. i 26. ožujka 2021. godine usvojio dva mišljenja koja govore o radu na daljinu, a na zahtjev Portugalskog predsjedništva – Izazovi rada na daljinu: organizacija radnog vremena, ravnoteža privatnog i poslovnog života i pravo na isključivanje (SOC/660) i Rad na daljinu …

Život, rad i COVID 19 – EGSO o radu na daljinu i rodnoj ravnopravnosti Read More »