12.10.2022. Potpisan Kolektivni ugovor za radnike HT d.d.