27.09.2022. Potpisan Kolektivni ugovor za radnike u gradskom komunalnom poduzeću Komunalac d.o.o. Koprivnica