Bofosijada 2023., Ohrid, Sjeverna Makedonija (07. – 11. lipnja 2022.)