WOW – Europe / EZA / SFDM seminar, Skopje, Sjeverna Makedonija ( 28. – 30. lipnja 2023.)