Svjetski dan mentalnog zdravlja

Svjetska zdravstvena organizacija je 10. listopad proglasila Svjetskim danom mentalnog zdravlja. Svrha obilježavanja ovoga dana podizanje je svijesti o problemima vezanima za mentalno zdravlje te pružanje prilike osobama, organizacijama i institucijama koje se bave zaštitom mentalnog zdravlja da promoviraju svoj rad i u suradnji sa zajednicom te da rade na poboljšavanju uvjeta za pružanje odgovarajuće …

Svjetski dan mentalnog zdravlja Read More »