Konferencija o budućnosti Europe – održana prva plenarna skupština

U Strasbourgu je 19. lipnja 2021. godine održana prva plenarna skupština Konferencije o budućnosti Europe na kojoj se, uz ostalo, raspravljalo o načinu i organizaciji panela s građanima. Prvi će put sve tri europske institucije, Parlament, Vijeće i Komisija, zajedno s nacionalnim parlamentima i građanima raspravljati i odlučivati o budućnosti Europske unije.

Nakon uvodnih izjava supredsjedatelja izvršnog odbora, zastupnici i građani raspravljali su o svrsi i očekivanjima od konferencije, koja će se sastojati od europskih panela građana, nacionalnih panela i događanja te višejezične digitalne platforme. Drugi dio bio je posvećen proceduralnim pitanjima poput kalendara plenarnih skupština, europskih panela građana i događanja za europske građane.

Plenarna skupština konferencije sastoji se od 108 predstavnika Europskog parlamenta, 54 predstavnika Vijeća (po dvoje iz svake države članice), troje predstavnika Europske komisije, 108 predstavnika nacionalnih parlamenata te građana na ravnopravnoj osnovi. U raspravama o idejama koje će proizaći iz panela građana i višejezične digitalne platforme sudjelovat će i 108 europskih građana: 80 predstavnika europskih panela građana, od kojih najmanje trećina mlađih od 25 godina, 27 predstavnika nacionalnih panela građana ili događanja u okviru konferencije (po jedan iz svake države članice) te predsjednica Europskog foruma mladih. Postupak odabira predstavnika građana bit će uskoro dovršen.

U konferenciji će sudjelovati i po 18 predstavnika Odbora regija i Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO) te po osmero predstavnika socijalnih partnera i civilnog društva, dok će na rasprave povezane s međunarodnom ulogom EU-a biti pozvan i Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku. Na neka će događanja biti pozvani i predstavnici ključnih dionika. Građani iz cijele Europe već mogu sudjelovati na konferenciji putem višejezične digitalne platforme, dostupne na sva 24 službena jezika Europske unije.

Uključenost organiziranog civilnog društva i EGSO-a presudna je u osiguranju širokog sudjelovanja građana na Konferenciji o budućnosti Europe“, istaknula je Christa Schweng, predsjednica Europskog gospodarskog i socijalnog odbora, na uvodnom plenarnom sastanku Konferencije. Naglasila je kako su odgovornost i transparentnost od najveće važnosti. Mora postojati mehanizam povratnih informacija kako bi se osiguralo da ideje izražene tijekom događaja na konferenciji rezultiraju konkretnim preporukama za djelovanje EU-a. Potrebno je razviti internetsku nadzornu ploču koja bi građanima omogućila da vide daljnje mjere koje proizlaze iz Konferencije, njihov vremenski raspored i status provedbe. Ako se ne slijede prijedlozi dani tijekom Konferencije, to zahtijeva jasno i transparentno objašnjenje. Na niz pitanja pozornost su skrenuli i predstavnici triju skupina EGSO-a.

Predstavnici poslodavaca naglasili su kako poduzećima treba europsko osvježavanje “dozvole za rad”. Tražili su europski okvir pogodan za poduzetništvo, otvoren za inovacije, strastven u kreativnosti i zasnovan na znanstvenim dokazima. Europski prostor izvrsnosti bio bi od najveće važnosti kako bi se europskoj industriji omogućilo da ostane globalni predvodnik, pružajući radna mjesta i održivi rast za Europu.

Predstavnici Radničke skupine izjavili su da povratak na uobičajeni način rada nije opcija. Prema njihovom mišljenju, “vrijeme je da radnike i njihove obitelji stavimo na prvo mjesto,  da uče iz prethodne krize u kojoj je Europa prečesto reagirala na pogrešan  način. Ekonomske tržišne slobode više ne smiju prevladavati nad temeljnim socijalnim pravima na unutarnjem tržištu: postoji potreba za Protokolom o društvenom napretku koji ih stavlja u ravnopravan položaj.“

Predstavnici Skupine koja predstavlja raznolikosti Europe istaknuli su da je „budućnost Europe oporavak od posljednje dvije krize, financijske i COVID-19 i sprječavanje da itko ostane iza. Potrebni su održiva društva i oporavak za sve. Konferencija o budućnosti Europe stoga također mora uključivati isključene i marginalizirane skupine. Aktivna zauzetost civilnog društva omogućit će kontaktiranje građana na lokalnoj razini i izražavanje njihovih zabrinutosti i ideja za budućnost. To je dodana vrijednost EGSO-a.”

rezoluciji usvojenoj u travnju, EGSO je pozvao na novu sliku Europe utemeljenu na stvarnosti svakodnevnog života, s civilnim društvom u središtu. Rezolucija sadrži niz preporuka kojima se Konferencija o budućnosti Europe može iskoristiti na najbolji mogući način.

Izvor:

https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/press-releases/eesc-delegation-inaugural-cofoe-plenary-listen-civil-society-make-sure-peoples-ideas-turn-action

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)