Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama  Europska konfederacija sindikata želi podignuti svijest o tome koliko su žene uznemiravane na svojim radnim mjestima. Zakonodavstvo protiv uznemiravanja na radnom mjestu mora biti dopunjeno na način da zaštiti žene koje rade od kuće protiv online zlouporaba putem tehnika nadzora koje koriste poslodavci. Konvencija, koja će stupiti na snagu sljedeće godine, je prvi međunarodni standard koji se bavi nasiljem i uznemiravanjem u svijetu rada.

Nasilje nad ženama i uznemiravanje događa se licem u lice no tijekom pandemije žene se suočavaju sa on line uznemiravanjem koje je olakšano zbog nametljivih alata nadzora koje koristi dosta tvrtki.

Sindikati traže od Vlade ratificiranje nove Konvencije Međunarodne organizacije rada br. 190. o eliminaciji nasilja i uznemiravanja u svijetu rada, koja bi ih obvezala i na prevenciju i suočavanje s cyber – nasiljem i uznemiravanjem.

„Konvencija br. 190. štiti od svih oblika nasilja i uznemiravanja u svijetu rada. Konvencija je temeljena na širokom konceptu svijeta rada, koji uzima u obzir činjenicu da se današnji rad ne odvija uvijek na fizičkom mjestu rada. Konvencija pokriva primjerice nasilje i uznemiravanje koje se događa tijekom putovanja povezanog s radom, putovanja na posao i s posla, u smještaju koji je osigurao poslodavac ili kroz komunikaciju povezanu s poslom, uključujući onu omogućenu informacijskim i komunikacijskim tehnologijama. Iako određeni zakoni, politike i usluge postoje, nasilje i uznemiravanje na poslu i dalje ostaje veliki problem, posebno za žene. Danas nema dovoljno učinkovitih mehanizama za sprječavanje i borbu protiv cyber uznemiravanja, a posebno za sprječavanje nametljivog nadzora”, kaže Međunarodna organizacija rada.

Tvrtke općenito znaju ili mogu lako saznati kako rješavati uznemiravanje na poslu, ali trebaju ažurirati svoje procedure za primjenu istih na uznemiravanje radnika koji rade od kuće. Potrebno je ohrabriti poslodavce na pregovore sa sindikatima vezano uz pregovore oko cyber uznemiravanja, ali prije toga se treba osigurati zakonodavni okvir za borbu protiv problema. Pokazalo se da u tvrtkama u kojima djeluju sindikati ima 60% manje seksualnog uznemiravanja.

Prema EU Agenciji za temeljna prava 16% žena u EU je doživjelo ozbiljno nasilje na poslu i 11% žena u EU je doživjelo seksualno i/ili fizičko nasilje od nekoga na poslu.

Konvencija također obvezuje vlade i poslodavce na ublažavanje utjecaja obiteljskog nasilja uključujući situacije kada je dom mjesto rada, a što je sve učestalije posebno u slučaju epidemije bolesti COVID -19. Ona, također, poziva na poduzimanje mjera kao što su dopust za žrtve, fleksibilni radni aranžmani, privremena zaštita od otkaza te omogućavanje žrtvi obiteljskog nasilja potporu na radnom mjestu.

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)