Nastavljen porast cijena dobara i usluga za osobnu potrošnju

U lipnju 2022. u odnosu na isto razdoblje 2021. godine cijene dobara i usluga više su za 12,1%.

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u lipnju 2022. u odnosu na svibanj 2022. godine u prosjeku su više za 1,1%. U odnosu na lipanj 2021. godine, tj. na godišnjoj razini, u prosjeku su više za 12,1%, dok su u godišnjem prosjeku više za 6,3%.

Promatrano prema glavnim skupinama klasifikacije ECOICOP, na godišnjoj razini, najveći porast potrošačkih cijena u prosjeku je ostvaren u skupinama Prijevoz, za 20,3%, Hrana i bezalkoholna pića, za 16,9%, Restorani i hoteli, za 14,6%, Pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kućanstva, za 13,0%, Odjeća i obuća, za 11,1%, Stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva, za 9,6%, Rekreacija i kultura, za 8,0%, te Razna dobra i usluge, za 7,2%.

 Najveći doprinos stopi porasta godišnjeg indeksa ostvaren je u skupinama Hrana i bezalkoholna pića (+4,38 postotnih bodova), Prijevoz (+2,99 postotnih bodova), Stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva (+1,62 postotna boda), Pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kućanstva (+0,74 postotna boda), Restorani i hoteli (+0,73 postotna boda) te Odjeća i obuća (+0,65 postotnih bodova). 

Na mjesečnoj razini najviše su u prosjeku porasle cijene u skupinama Restorani i hoteli, za 3,5% (doprinos porastu od +0,17 postotnih bodova), Prijevoz, za 2,1% (+0,31 postotni bod), Rekreacija i kultura, za 1,8% (+0,09 postotnih bodova), Hrana i bezalkoholna pića, za 1,7% (+0,44 postotna boda).

Pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kućanstava, za 1,3% (+0,07 postotnih bodova), Komunikacija, za 1,0% (+0,05 postotnih bodova), Razna dobra i usluge, za 0,7% (+0,04 postotna boda), te Stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva, za 0,6% (+0,10 postotnih bodova).

Više informacija doznajte u Priopćenju.

Izvor: https://dzs.gov.hr/vijesti/nastavljen-porast-cijena-dobara-i-usluga-za-osobnu-potrosnju/1207

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)