Nova odluka o materijalnim i nematerijalnim pravima, drugim naknadama te visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u javnim službama

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, br. 128/17, 47/18, 2/19, 123/19 i 66/20), kojim su uređena prava i obveze po osnovi rada i iz rada službenika i namještenika u javnim službama, na koje se primjenjuje Zakon o plaćama u javnim službama (Narodne novine, br. 27/01 i 39/09) i ugovorena materijalna prava, druge naknade i osnovica za izračun plaća, sklopljen je 7. prosinca 2017. godine na određeno vrijeme od četiri godine s rokom važenja do 30. studenog 2021. godine. Njegova pravna pravila su se, temeljem odredbe članka 199. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17 i 98/19) produženo primjenjivala još tri mjeseca od isteka roka na koji je bio sklopljen te i ta produžena primjena prestaje 28. veljače 2022. godine.

Pregovori o sklapanju novog Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama započeli su tijekom studenoga 2021. godine, ali niti uz postignutu dinamiku pregovora nisu uspješno okončani do sredine veljače 2022. godine, zbog čega će nakon isteka produžene primjene pravnih pravila, 28. veljače 2022. godine nastati pravna praznina po pitanju materijalnih i nematerijalnih prava te drugih naknada koja su, temeljem Temeljnog kolektivnog ugovora po osnovi rada ostvarivali službenici i namještenici zaposleni u javnim službama. Naime, od mjeseca veljače 2022. godine prestaje primjena radno pravnih instituta poput uvećanja trajanja godišnjeg odmora, načina njegovog korištenja i razloga za priznavanje prava na plaćene dopuste. Također postaje upitna i isplata naknade troškova prijevoza, uvećanja plaće po osnovi specifičnog radnog vremena i druga materijalna prava zaposlenih, koja nisu uređena drugim izvorima radnih prava.

Vlada Republike Hrvatske ostvaruje i zastupa prava poslodavca, obzirom da je u smislu odredbi članka 13. stavak 1. i članka 25. stavak 2. Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata (Narodne novine, br. 93/14 i 26/15), ovlaštena pregovarati o radnim pravima zaposlenih u javnim službama, za čije se plaće i druga materijalna prava sredstva osiguravaju u državnom proračunu, riznici i iz sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te sklopiti kolektivni ugovor koji se primjenjuje na više područja javnih službi prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, na što je ovlaštena i odredbom članka 3. stavak 2. Zakona o plaćama u javnim službama (Narodne novine, br. 27/01 i 39/09).

Odluka, koju je Vlada Republike Hrvatske donijela 24. veljače 2022. godine u cilju zadržavanja opsega i razine materijalnih i nematerijalnih prava  službenika i namještenika u javnim službama, ugovorenih Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama, utvrđuje da se ta prava i nadalje primjenjuju na isti način i u istoj visini u kojoj su ugovorena te time rješava problem nastale pravne praznine za ostvarivanje prava službenika i namještenika.

Također navedenom Odlukom rješava se i pitanje obračuna plaća i drugih naknada  službenika i namještenika u javnim službama odnosno utvrđuje se iznos osnovice u slučaju kada ista više nije utvrđena kolektivnim ugovorom. To stoga što je odredbom članka 2. Zakona o osnovici plaće u javnim službama (Narodne novine, br. 39/09 i 124/09)  propisano da se osnovica za izračun plaća službenika i namještenika u javnim službama utvrđuje kolektivnim ugovorima, a ako ista nije utvrđena istu svojom odlukom utvrđuje Vlada Republike Hrvatske. Stoga navedenom Odlukom Vlada Republike Hrvatske utvrđuje osnovicu za obračun plaća u istom iznosu u kojem je bila ugovorena Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike, čija produžena primjena prestaje 28. veljače 2022. godine.  

Slijedom navedenog, Odluka stupa na snagu danom isteka produžene primjene pravnih pravila Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama odnosno 1. ožujka 2022. godine te da važi i primjenjuje se do sklapanja novog kolektivnog ugovora kojim će se utvrditi prava i obveze iz rada i po osnovi rada službenika i namještenika zaposlenih u javnim službama, na koje se primjenjuje Zakon o plaćama u javnim službama.

NN 23/2022 (25.2.2022.), Odluka o materijalnim i nematerijalnim pravima, drugim naknadama te visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u javnim službama

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)