Postignut privremeni dogovor o Direktivi o primjerenim minimalnim plaćama u Europskoj Uniji

Vijeće EU-a / Priopćenje za medije

Predsjedništvo Vijeća i Europski parlament su postigli privremeni politički dogovor oko Direktive o primjerenoj minimalnoj plaći unutar Europske unije. Direktiva predviđa procedure za postizanje primjerenosti zakonski utvrđenih minimalnih plaća, potiče kolektivno pregovaranje i osnažuje učinkoviti pristup zaštiti minimalne plaće onim radnicima koji imaju pravo na minimalnu plaću ili na temelju zakona ili na temelju kolektivnih ugovora.

Izglasa li se ova Direktiva, označavat će prekretnicu i ispunjenje jednog od ciljeva Europskog socijalnog stupa, onog o oživljavanju socijalne Europe. Pravedne plaće i poticanje kolektivnog pregovaranja, uz suzbijanje izrabljivačkih uvjeta rada, što su ciljevi ove Direktive, važni su i za ekonomski oporavak. Naime, rast europskog gospodarstva ponajprije ovisi o rastu plaća i domaće potražnje; s druge strane, rast minimalnih plaća i poticanje kolektivnog pregovaranja važni su i za smanjivanje jaza u plaćama između starih i novih članica EU.

Minimalne plaće su definirane u svih 27 članica Europske unije, bilo zakonom ili kolektivnim ugovorom. Tako Hrvatska spada među 21 članicu u kojima je minimalna plaća propisana zakonom, dok je u ostalih šest zemalja (Austrija, Cipar, Danska, Finska, Italija i Švedska) minimalna plaća utvrđena kolektivnim ugovorima. Direktiva o primjerenoj minimalnoj plaći unutar EU ne obvezuje ovih šest zemalja na utvrđivanje minimalne plaće zakonom.

Posljednjih godina svjedočimo padu broja radnika koji su obuhvaćeni kolektivnim ugovorom, dok prema Europskoj socijalnoj povelji nekoliko članica EU se uopće ne pridržava prava na organiziranje u sindikat i kolektivno pregovaranje. Pandemija COVID-19 dodatno je oslabjela gospodarstvo pa je socijalna nejednakost unutar članica na najvišoj razini od 1980. godine. Mnogi ključni radnici u pandemiji poput dostavljača, čistača, zdravstvenih radnika i poljoprivrednika nerijetko zarađuju samo minimalnu plaću, dok 7 od 10 radnika koji rade za istu nemaju dovoljno sredstava da bi preživjeli mjesec.

Cilj Direktive nije usklađivanje minimalne plaće unutar EU, s obzirom da Unija nema nadležnost u tim pitanjima, već definiranje minimalnih uvjeta za određivanje minimalne plaće. Oni bi sadržavali jasne kriterije koji bi se pravodobno i redovito dopunjavali, a ovisili bi o kupovnoj moći unutar pojedine članice Unije, troškovima života i prosječnoj plaći.

Danas postignut dogovor morat će potvrditi Vijeće, odnosno Odbor stalnih predstavnika (COREPER), nakon čega će uslijediti i formalno glasovanje i u Vijeću i u Europskom parlamentu. Države članice će imati dvije godine za prijenos direktive u nacionalno zakonodavstvo.

Izvor: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/07/minimum-wages-council-and-european-parliament-reach-provisional-agreement-on-new-eu-law/

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)