Privremeni dodatak na plaću državnim i javnim službama

Vlada RH je 15. lipnja ove godine donijela Odluku o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama (NN 65/2023).

Navedenom Odlukom određuje se isplata privremenog dodatka na plaću i to:

  • u bruto iznosu od 163,62 eura mjesečno, ako su raspoređeni na radna mjesta s koeficijentom u rasponu 0,631 – 1,110
  • u bruto iznosu od 130,89 eura mjesečno, ako su raspoređeni na radna mjesta s koeficijentom u rasponu 1,111 – 1,529
  • u bruto iznosu od 98,17 eura mjesečno, ako su raspoređeni na radna mjesta s koeficijentom u rasponu 1,530 – 1,867.

Privremeni dodatak na plaću isplaćuje se za puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, a u slučaju nepunog radnog vremena, razmjerno ugovorenom odnosno utvrđenom radnom vremenu.

Privremeni dodatak na plaću isplaćuje se uz plaću, jedanput mjesečno za prethodni kalendarski mjesec, počevši s plaćom za lipanj 2023., koja se isplaćuje u srpnju 2023. godine.

Privremeni dodatak na plaću isplaćivat će do dana ostvarivanja plaće prema uredbama kojima će se utvrditi nazivi radnih mjesta i koeficijenti za obračun plaće u skladu s novim zakonom o plaćama u državnoj službi i javnim službama.

Također je donesena i Odluka o visini regresa za korištenje godišnjeg odmora državnih službenika i namještenika i službenika i namještenika u javnim službama za 2023. godinu (NN 65/2023), te će se isti isplatiti u iznosu od 300,00 eura.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_06_65_1080.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_06_65_1081.html

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)