Prosječna neto plaća za srpanj 2023. iznosila 1141 euro

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za srpanj 2023. iznosila je 1141 euro, što je nominalno niže za 0,8%, a realno za 1,0% u odnosu na lipanj 2023.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za srpanj 2023. iznosila je 1580 eura, što je u odnosu na lipanj 2023. nominalno niže za 0,6%, a realno za 0,8%. 

Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za srpanj 2023. isplaćena je u djelatnosti Zračni prijevoz, u iznosu od 1949 eura, a najniža je isplaćena u djelatnosti Proizvodnja odjeće, u iznosu od 752 eura. Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za srpanj 2023. bila je u djelatnosti Zračni prijevoz, u iznosu od 2836 eura, a najniža u djelatnosti Proizvodnja odjeće, u iznosu od 983 eura.

U srpnju 2023. bilo je prosječno 167 plaćenih sati, što je u odnosu na lipanj 2023. niže za 4,6%. Najveći broj plaćenih sati bio je u djelatnosti Vodni prijevoz (177), a najmanji u Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja (146).

Medijalna neto plaća za srpanj 2023. iznosila je 984 eura, dok je medijalna bruto plaća iznosila 1325 eura.

Izvor: DZS: Prosječna neto plaća za srpanj 2023. iznosila 1 141 euro

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)