Prosječna plaća za lipanj 2020. godine

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za lipanj 2020. iznosila je 6.774 kune, što je nominalno više za 1,8%, a realno za 1,7% u odnosu na svibanj 2020.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za lipanj 2020. iznosila je 9.247 kuna, što je nominalno više za 2,0%, a realno je za 1,9% u odnosu na svibanj 2020.

Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za lipanj 2020. isplaćena je u djelatnosti Vađenje sirove nafte i prirodnog plina, u iznosu od 13.684 kune, a najniža je isplaćena u djelatnosti Proizvodnja odjeće, u iznosu od 4.401 kune.

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za lipanj 2020. isplaćena je u djelatnosti Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda, u iznosu od 20.964 kune, a najniža je isplaćena u Proizvodnji kože i srodnih proizvoda, u iznosu od 5.591 kune.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za lipanj 2020. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 2,9%, a realno za 3,1%.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za lipanj 2020. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 2,5%, a realno za 2,7%.

Za razdoblje od siječnja do lipnja 2020. prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 6.725 kuna, što je u odnosu na isto razdoblje 2019. nominalno više za 2,2%, a realno za 1,7%.

Za razdoblje od siječnja do lipnja 2020. prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 9.181 kunu, što je u odnosu na isto razdoblje 2019. nominalno više za 2,1%, a realno za 1,6%.

U lipnju 2020. bila su prosječno 174 plaćena sata, što je za 4,2% više nego u svibnju 2020. Najveći broj plaćenih sati bio je u djelatnostima Vodeni prijevoz i Djelatnosti zdravstvene zaštite (182), a najmanji broj plaćenih sati bio je u Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja (157).

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za lipanj 2020. iznosila je 38,13 kuna, što je u odnosu na svibanj 2020. niže za 2,5%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine niže za 5,1%.

 Prosječna mjesečna bruto plaća po satu za lipanj 2020. iznosila je 52,05 kuna, što je u odnosu na svibanj 2020. niže za 2,3%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine niže za 5,4%.

Medijalna neto plaća za lipanj 2020. iznosila je 5.751 kunu, dok je medijalna bruto plaća iznosila 7.500 kuna.

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)