Razlika u plaći na temelju spola: Parlament donio mjere za transparentnost plaća

Prema novoj direktivi, poduzeća u EU-u morat će otkriti informacije koje će zaposlenicima olakšati da usporede plaće i razotkriju razlike u plaći na temelju spola.

Prema istraživanjima utvrđeno je da žene u EU-u zarađuju u prosjeku 13 % manje od muškaraca na istim poslovima. Po novoj direktivi staje se na kraj tajnosti plaća što znači da će radnici imati pravo na informacije o plaći za svoju kategoriju radnog mjesta. Poslodavce koji ne poštuju pravila snosit će odvraćajuće sankcije i financijske kazne. Poduzeća će morati poduzeti mjere ako je razlika u plaći na temelju spola viša od 5 %.

U skladu s tom direktivom, koju je Parlament usvojio na plenarnoj sjednici s 427 glasova za, 79 protiv i 76 suzdržanih, platne strukture za usporedbu plaća morat će se temeljiti na rodno neutralnim mjerilima i uključivati rodno neutralne sustave ocjenjivanja i klasifikacije radnih mjesta. Oglasi za slobodna radna mjesta i nazivi radnih mjesta morat će biti rodno neutralni, a proces zapošljavanja vođen na nediskriminirajući način.

Ako izvješće o plaćama pokaže razliku među spolovima od najmanje 5 %, poslodavci će morati u suradnji s predstavnicima radnika provesti zajedničku procjenu plaća. Države članice morat će uspostaviti učinkovite, razmjerne i odvraćajuće sankcije, uključujući financijske kazne, za poslodavce koji krše pravila. Radnici koji su pretrpjeli štetu zbog takvog prekršaja imat će pravo tražiti odštetu. Uz to, područjem primjene nove direktive po prvi su put obuhvaćeni intersekcijska diskriminacija i prava nebinarnih osoba.

 Novim pravilima propisano je da radnici i njihovi predstavnici imaju pravo dobiti jasne i potpune informacije o pojedinačnim i prosječnim plaćama raščlanjene po spolu. Tajnost plaća bit će zabranjena te se radnicima neće moći ugovornim odredbama zabraniti da otkriju svoju plaću ili da traže informacije o svojoj i drugim kategorijama plaća.

U pitanjima povezanima s plaćama teret dokazivanja premješta se s radnika na poslodavca. Ako radnik smatra da načelo jednake plaće nije primijenjeno te predmet uputi sudu, nacionalno zakonodavstvo trebalo bi obvezivati poslodavca da dokaže da nije bilo diskriminacije.

Vijeće prvo mora službeno odobriti dogovor, nakon čega će tekst biti objavljen u Službenom listu Europske unije. Stupit će na snagu dvadeset dana nakon objave.

Načelo jednake plaće utvrđeno je u članku 157. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Međutim, razlika u plaći na temelju spola i dalje postoji u Europskoj uniji te iznosi otprilike 13 %, uz znatne razlike između država članica, a tijekom prošlog desetljeća tek se neznatno smanjila.

Izvor:  https://www.europarl.europa.eu/news/hr/press-room/20230327IPR78545/razlika-u-placi-na-temelju-spola-parlament-donio-mjere-za-transparentnost-placa

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)