Sigurnost i zdravlje na radu u promjenjivom svijetu rada

Europska komisija – Priopćenje za tisak

Pandemija bolesti COVID-19 pokazala je koliko su zdravlje i sigurnost na radu važni za zaštitu zdravlja radnika, funkcioniranje društva i kontinuitet ključnih gospodarskih i društvenih aktivnosti. U tom kontekstu Komisija danas ispunjava svoju obvezu ažuriranja pravila o sigurnosti i zdravlju na radu donošenjemstrateškog okvira EU-a o zdravlju i sigurnosti na radu za razdoblje 2021.–2027.U njemu su utvrđene ključne mjere potrebne za poboljšanje zdravlja i sigurnosti radnika u sljedećem razdoblju.

Nova strategija usmjerena je na tri međusektorska cilja, a to su upravljanje promjenama koje donose zelena, digitalna i demografska tranzicija, kao i promjenama u tradicionalnom radnom okruženju, poboljšanje prevencije nesreća i bolesti te povećanje pripravnosti za moguće buduće krize.

Tijekom proteklih desetljeća postignut je zamjetan napredak. Primjerice, broj smrtonosnih nesreća na radu u EU-u smanjio se za 70% u razdoblju od 1994. do 2018. Ipak još mnogo toga treba učiniti. Unatoč napretku, 2018. u državama EU-27 dogodilo se više od 3300 nesreća sa smrtnim ishodom i 3,1milijun nesreća bez smrtnih posljedica. Više od 200.000 radnika godišnje umre od bolesti povezanih s radom. Ažurirani okvir pomoći će u mobilizaciji institucija EU-a, država članica i socijalnih partnera radi ostvarivanja zajedničkih prioriteta u području zaštite radnika. Planirane mjere pridonijet će i smanjenju troškova zdravstvene skrbi te pomoći poduzećima, uključujući mala i srednja poduzeća, da postanu produktivnija, konkurentnija i održivija.

Valdis Dombrovskis, izvršni potpredsjednik za gospodarstvo u interesu građana, izjavio je: “Zakonodavstvo EU-a o sigurnosti i zdravlju na radu ključno je za zaštitu gotovo 170 milijuna radnika, spašavanje života i dobro funkcioniranje naših društava. Svijet rada mijenja se, a promjene se dodatno ubrzavaju potaknute zelenom, digitalnom i demografskom tranzicijom. Zdravo i sigurno radno okruženje doprinosi smanjenju troškova za pojedince, poduzeća i društvo u cjelini. Stoga su održavanje i poboljšanje standarda zaštite radnika i dalje prioriteti za gospodarstvo u interesu građana. Potrebno nam je snažnije djelovanje EU-a kako bismo radna mjesta u Europi prilagodili budućnosti”.

Povjerenik Europske komisije za zapošljavanje i socijalna prava Nicolas Schmit dodao je: “Radnici imaju pravo na visoku razinu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, što je istaknuto u 10. načelu europskog stupa socijalnih prava. Budući da je oporavak od krize prilika za poboljšanje, to bi načelo trebalo biti u središtu našeg djelovanja. Težimo tome da više ne bude smrtnih slučajeva povezanih s radom u EU-u – to je naša „vizija nula”. Biti zdrav na radnom mjestu ne odnosi se samo na fizičko stanje, nego i na mentalno zdravlje i dobrobit radnika”.

Tri ključna cilja: upravljanje promjenama, prevencija i pripravnost

Strateški okvir sljedećih je godina usmjeren na tri ključna cilja:

  1. Predviđanje promjena u novom svijetu rada i upravljanje njima. Komisija će preispitati Direktivu o radnim mjestima te predložiti nove zaštitne granične vrijednosti za azbest i olovo kako bi osigurala sigurna i zdrava radna mjesta tijekom digitalne, zelene i demografske tranzicije. Pripremit će inicijativu na razini EU-a povezanu s mentalnim zdravljem na radnom mjestu u okviru koje se razmatraju novonastala pitanja povezana s mentalnim zdravljem radnika i predlažu smjernice za djelovanje.
  2. Poboljšanje prevencije bolesti i nesreća povezanih s radom. Strateškim okvirom promicat će se pristup „vizije nula” za sprječavanje smrtnih slučajeva povezanih s radom u EU-u. Komisija će ažurirati i pravila EU-a o opasnim kemikalijama kako bi unaprijedila borbu protiv raka, bolesti reproduktivnih organa i bolesti dišnog sustava.
  3. Povećanje pripravnosti za moguće buduće prijetnje zdravlju. Na temelju iskustava stečenih u aktualnoj pandemiji Komisija će u bliskoj suradnji s dionicima u području javnog zdravlja razviti postupke za izvanredne situacije i smjernice za brzo uvođenje, provedbu i praćenje mjera u mogućim budućim zdravstvenim krizama.

Mjere iz strateškog okvira provodit će se

  1. intenzivnim socijalnim dijalogom,
  2. oblikovanjem politika koje se još više temelje na dokazima,
  3. boljom provedbom i praćenjem postojećeg zakonodavstva EU-a,
  4. podizanjem svijesti i
  5. mobiliziranjem sredstava za ulaganje u sigurnost i zdravlje na radu, uključujući sredstva EU-a kao što su Mehanizam za oporavak i otpornost i fondovi kohezijske politike.

Komisija također poziva države članice da ažuriraju svoje nacionalne strategije sigurnosti i zdravlja na radu kako bi osigurale da se nove mjere doista primjenjuju na radnom mjestu. Komisija će i izvan granica EU-a ostati predvodnik u promicanju visokih standarda sigurnosti i zdravlja na radu.

Kontekst

Ažuriranje strateškog okvira EU-a o zdravlju i sigurnosti na radu za razdoblje 2021. – 2027. s obzirom na pandemiju bolesti COVID-19 dio je programa rada Komisije za 2021Europski stup socijalnih prava u 10. načelu ističe da „radnici imaju pravo na visoku razinu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu”.

Na socijalnom samitu u Portu 7. svibnja2021. svi su se partneri u zajedničkoj izjavi ponovno obvezali provoditi stup socijalnih prava i graditi Europu s izraženijom socijalnom komponentom. Obvezali su se „podupirati pošteno i održivo natjecanje na unutarnjem tržištu”, među ostalim putem „zdravih radnih mjesta i okruženja”.

Prethodni strateški okvir EU-a o zdravlju i sigurnosti na radu za razdoblje 2014.–2020. bio je usmjeren na sprečavanje bolesti povezanih s radom, suočavanje s demografskim promjenama i provedbu zakonodavstva. Glavna postignuća uključuju tri uzastopna ažuriranja Direktive o karcinogenim i mutagenim tvarima i smjernica Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) i internetskih alata za poslodavce, uključujući o bolesti COVID-19.

Novi okvir temelji se na doprinosu širokog raspona dionika, uključujući izvješće EU-OSHA-e o nacionalnim strategijama za sigurnost i zdravlje na radu, izvješća, preporuke i saslušanja izvjestitelja u Europskom parlamentu, nekoliko zaključaka Vijeća, razmjene sa socijalnim partnerima i neovisnim stručnjacima, javno savjetovanje te mišljenje Savjetodavnog odbora za sigurnost i zdravlje na radu (ACSH) i Odbora viših inspektora rada (SLIC).

Dodatne informacije: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/ip_21_3170


Strateški okvir EU-a o zdravlju i sigurnosti na radu 2021.–2027.

Radni dokument službi uz strateški okvir

Sažeto izvješće uz strateški okvir

Pitanja i odgovori: novi strateški okvir EU-a o zdravlju i sigurnosti na radu

Informativni članak: Sigurnost i zdravlje na radu u promjenjivom svijetu rada

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)