Status pregovora za Kolektivni ugovor HT d.d.      

Zajedničko priopćenje Pregovaračkih odbora 

Od prošlih pregovora za kolektivni ugovor Poslodavac i Reprezentativni sindikati Hrvatski sindikat telekomunikacija (HST) i Republički sindikat radnika (RSR) u socijalnom dijalogu kontinuirano razgovaraju i pregovaraju o međusobnim očekivanjima i poboljšanju radnih i materijalnih prava radnika, a u tijeku su i službeni pregovori za novi Kolektivni ugovor.

Pregovarački odbor Poslodavca predstavljaju:  Ivan Bartulović, predsjednik odbora, te članovi Ivan Gorski, Ana Modrić Topalović, Antonija Jukić i Ana Nakić Alfirević.

Pregovarački odbor Sindikata predstavljaju: Vesna Mamić, predsjednica odbora, te članovi Ivan Majdak, Darko Šutić, Viktor Vanek i Sandra Vukelić Pavlinović.

Pregovori se odvijaju u dobrome smjeru tako da smo već postigli načelni dogovor oko okvira novog Kolektivnog ugovora.

Uz zadržavanje postojećih prava, među kojima i fiksnog dodatka na plaću, dogovoreno je povećanje minimalne plaće sa sadašnjih 729,98€ na 900,00€ za HT radnike, bon za Uskrs od 130,00€, limit za nabavku službenih mobilnih uređaja na 400,00€ za sve radnike, te budžet za karijerni put koji će omogućiti da oko 3.000 radnika u sljedeće dvije godine napreduje na temelju ostvarenja ciljeva.

Poslodavac je najavio promjene u sustavu plaća, tako da će se po uzoru na non-front gdje su radna mjesta razvrstana u četiri kategorije i u front segmentu radna mjesta također razvrstati u četiri kategorije, koje objedinjavaju radna mjesta iste složenosti.

Sindikati traže povećanje minimalne plaće za sve kategorije radnih mjesta, te da se osnove i mjerila za isplatu plaće i sustava napredovanja utvrde Sporazumom koji se dogovara sa Sindikatima. Sindikati se zalažu za micanje gornjih granica platnih razreda, kao i jasnije propisivanje da radnicima izvršiteljima grupni ciljevi ne mogu utjecati na karijerni put i isplatu bonusa na temelju individualnog učinka.

Također, Sindikati traže osiguranje budžeta i garanciju isplate bonusa, povećanje otpremnine, kao i povećanje božićnice i regresa.

Pregovori se nastavljaju.

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)