„Švicarci“ – besplatne tužbe za članove RSR

Republički sindikat radnika (RSR) je odlučio pomoći svim svojim članovima ali i svima onima koji to trenutno nisu, u podnošenju tužbi za povrat preplaćenih anuiteta temeljem kredita koje su imali u valuti CHF (švicarski franak).

Svi potrošači koji su imali kredite u valuti CHF (švicarski franak) s bilo koje osnove (stambeni, za kupnju motornog vozila, nenamjenski i slično) imaju pravo tužiti banke pred nadležnim sudovima te osnovano potraživati sve preplaćene anuitete u odnosu na razliku u tečaju u valuti CHF (švicarski franak). Na sve preplaćene iznose potrošači  imaju  pravo potraživati i naplatiti zatezne kamate računajući od dana dospijeća svakog pojedinog isplaćenog anuiteta pa sve do isplate.

Nastavno na činjenicu da zastara potraživanja za povrat preplaćenih anuiteta korisnika kredita koji su kredite ostvarili u CHF  nastupa 14. lipnja 2023. godine, te su svi korisnici kredita u CHF u mogućnosti zaključno do navedenog dana podnijeti tužbu radi isplate preplaćenih iznosa.  Tužbu do navedenog dana imaju mogućnost podnijeti i korisnici kredita koji su izvršili konverziju kredita, unatoč činjenici što u pogledu konverzije kredita Vrhovni sud RH još uvijek nije donio odluku.

U cilju zaštite svojih članova te pravne zaštite i upute glede ostvarivanja svojih prava pred nadležnim sudovima za povrat preplaćenih novčanih iznosa iz kredita ugovorenih u valuti CHF pozivamo sve naše članove koji su bili korisnici kredita u CHF da nam se jave.

Naime, RSR je za sve svoje članove osigurao besplatnu pravnu pomoć za korisnike kredita u CHF te im u dogovoru sa odvjetničkim timovima omogućio i pokretanje sudskih postupaka radi povrata preplaćenih novčanih iznosa iz kredita u CHF.  Besplatnu pravnu pomoć, temeljem pružene mogućnosti RSR  do sada je koristilo više naših članova.

Podsjećamo, sudski postupak nužno je pokrenuti najkasnije do 14. lipnja 2023. godine. Kako je za podnošenje  tužbe potrebno pribaviti određenu dokumentaciju od banaka (a što će za Vas pripremiti naš odvjetnički tim), to predlažemo da se što prije javite kako biste u roku zaštitili i ostvarili svoja prava kao potrošača.

Kako biste ostvarili pravo na besplatnu pravnu pomoć te eventualno pokretanje sudskog postupka molimo Vas da se javite svojim sindikalnim povjerenicima koji će Vas uputiti na daljnje radnje u svrhu zaštite vaših prava i interesa.

Za više informacija javite se sindikalnim povjerenicima Republičkog sindikata radnika u Vašim tvrtkama.

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)