u tvrtki Coca Cola HBC Hrvatska d.o.o. potpisana II. Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora

Nakon petog sastanka pregovaračkih odbora održanog dana 24. travnja 2023. godine s početkom u 11:00 sati u sjedištu trgovačkog društva COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o. pregovarački odbor sindikata i poslodavca dogovorili su sljedeće:

  1. Naknada za topli obrok iznosit će 66,37 EUR mjesečno.
  2. Dodatak za noćni rad povećava se s dosadašnjih 40% na 50%.
  3. Solidarna potpora za smrt člana uže obitelji uredit će se sukladno Pravilniku o porezu na dohodak.
  4. Božićnica i regres iznose svaki po 200,00 EUR.
  5. Povisuje se osnovica plaće za 6% počevši od 1. lipnja 2023. godine.

Prava iz točaka 1. –  4. primjenjuju se od 1. svibnja 2023. godine.

Drugim izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora produžuje se trajanje Kolektivnog ugovora do 31. prosinca 2023. godine.

Izmijene i dopune Kolektivnog ugovora potpisali su dana 22. svibnja 2023. godine u sjedištu trgovačkog društva COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o. Ivan Majdak, predsjednik Republičkog sindikata radnika (RSR), Sanda Marelić  sindikalna povjerenica PPDIV-a, te Dora Strezova – Nikolova, glavna direktorica poslovne jedinice COCA COLA HBC ADRIA.

Ovim izmjenama i dopunama radnicima su osigurana veća materijalna prava, a na jesen bi se ponovno započelo s kolektivnim pregovaranjem.

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)