Zaštita platformskih radnika: Komisija pokreće drugu fazu savjetovanja sa socijalnim partnerima

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Komisija je pokrenula drugu fazu savjetovanja s europskim socijalnim partnerima o tome kako poboljšati radne uvjete osoba koje rade putem digitalnih radnih platformi. Tijekom prve faze, koja je trajala od 24.veljače do 7. travnja 2021., Komisija je primila odgovore od 14 socijalnih partnera iz cijelog EU-a. Iz njih je zaključila da postoji potreba za daljnjim djelovanjem EU-a kako bi se osigurali osnovni radni standardi i prava osoba koje rade putem platformi. 

Predsjednica von der Leyen u svojim je političkim smjernicama navela da je potrebno poboljšati uvjete rada putem platformi. To je dodatno istaknuto zbog krize uzrokovane bolešću COVID-19 i sve veće rasprostranjenosti poslovnih modela koji se temelje na platformama.

Margrethe Vestager, izvršna potpredsjednica za Europu spremnu za digitalno doba, izjavila je: “Digitalne radne platforme imaju važnu ulogu u digitalnoj tranziciji europskoga gospodarstva. Građane bi trebalo zaštititi i na internetu i izvan njega te im omogućiti da rade dostojanstveno i u sigurnim uvjetima. Prikupit ćemo stajališta socijalnih partnera o tome kako postići pristojne uvjete rada putem platformi, a pritom podupirati održiv rast digitalnih radnih platformi u EU-u.”

Nicolas Schmit, povjerenik za zapošljavanje i socijalna prava, rekao je: “Internetske platforme potrošačima donose inovacije i nove usluge, ali pritom osobama koje rade putem njih moraju ponuditi visoku razinu socijalnih standarda koje očekujemo. Nastavljamo se savjetovati sa socijalnim partnerima kako bismo pronašli pametan, uravnotežen pristup koji platformama i onima koji rade putem njih pruža sigurnost i zajedničke standarde. Tako postižemo pravednu i održivu digitalnu tranziciju.”

Digitalne radne platforme stalno rastu i imaju važnu ulogu u digitalnoj tranziciji europskoga gospodarstva. U EU-u su porasle gotovo pet puta, s procijenjene 3 milijarde eura 2016. na približno 14 milijardi eura 2020. Izvor su inovacija i radnih mjesta, povećavaju konkurentnost EU-a, a ujedno omogućuju ostvarivanje dodatnog dohotka, među ostalim osobama kojima je pristup tržištima rada otežan.

Međutim, rad putem platformi za mnoge može biti obilježen nesigurnim radnim uvjetima te neodgovarajućim pristupom socijalnoj zaštiti. Glavno je pitanje radni status jer određuje pristup postojećim radničkim pravima i zaštiti. Osim toga, na osobe koje rade putem platformi mogu se odnositi automatizirane algoritamske odluke koje nije moguće dovesti u pitanje niti zbog njih zatražiti pravnu zaštitu. Usto je tim osobama često ograničen pristup kolektivnom zastupanju i pregovaranju. Naposljetku, postoje i pitanja povezana s prekograničnom prirodom rada na platformama i mogućnošću praćenja u kojoj se zemlji rad obavlja.

S obzirom na navedeno, cilj je drugog kruga savjetovanja prikupiti stajališta socijalnih partnera o tome kako postići pristojne uvjete rada putem platformi, a podupirati održiv rast digitalnih radnih platformi u EU-u. Sa socijalnim partnerima savjetovat će se o mogućem sadržaju inicijative na razini EU-a u područjima kao što su:

  • olakšavanje klasifikacije radnog statusa, ostvarivanje radničkih prava i prava na socijalnu zaštitu
  • poboljšanje informiranja, savjetovanja i pravne zaštite, posebno kada je riječ o algoritamskom upravljanju na platformi
  • pružanje jasnoće u pogledu primjenjivih pravila za sve osobe koje rade putem platformi koje djeluju preko granica
  • jačanje provedbe, kolektivnog zastupanja i socijalnog dijaloga.

U okviru savjetovanja traže se i stajališta socijalnih partnera o mogućim instrumentima EU-a. Komisija razmatra i zakonodavne i nezakonodavne instrumente.

Socijalni partneri pozivaju se da na pitanja u sklopu savjetovanja odgovore do 15. rujna 2021.

Idući korak u drugoj fazi savjetovanja su pregovori između socijalnih partnera u cilju sklapanja sporazuma na temelju članka155. Ugovora o funkcioniranju EU-a (UFEU) ili predstavljanje prijedloga Europske komisije do kraja 2021.

U eventualnoj inicijativi EU-a u cijelosti bi se poštovale nacionalne nadležnosti, raznolikosti tradicija tržišta rada u državama članicama i autonomija socijalnih partnera. Svaka inicijativa o radu putem platformi trebala bi poštovati nacionalne definicije „radnika”. Isto tako, nema namjere stvaranja „trećeg” radnog statusa (ni samozaposlenih ni zaposlenih) na razini EU-a, ali se poštuju odluke nekih država članica da ga uvedu u svoje nacionalno zakonodavstvo.

Više informacija:

Druga faza savjetovanja sa socijalnim partnerima o poboljšanju uvjeta rada putem platformi

Radni dokument službi Komisije priložen dokumentu o savjetovanju

Prva faza savjetovanja sa socijalnim partnerima o poboljšanju uvjeta rada putem platformi

Najnovije informacije o Akcijskom planu za provedbu europskog stupa socijalnih prava

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)