Zastupnici žele da poduzeća smanje svoj negativan utjecaj na ljude i planet

EUROPSKI PARLAMENT

Priopćenje za tisak

– Dužna pažnja mora biti integrirana u način upravljanja poduzećima

– Rješavanje negativnog učinka poduzeća u pogledu dječjeg rada, ropstva, izrabljivanja radne snage, zagađenja, degradacije okoliša i gubitka bioraznolikosti

– Novčane kazne od najmanje 5% neto globalnog prometa za poduzeća koja se ne pridržavaju

Parlament je u četvrtak usvojio svoje stajalište za razgovore s državama članicama o pravilima za uključivanje ljudskih prava i utjecaja na okoliš u upravljanje tvrtkama.

Od poduzeća će se zahtijevati da identificiraju, i tamo gdje je potrebno spriječe, prekinu ili ublaže negativan učinak svojih aktivnosti na ljudska prava i okoliš, kao što je dječji rad, ropstvo, izrabljivanje radne snage, onečišćenje, degradacija okoliša i gubitak bioraznolikosti. Također će morati pratiti i procjenjivati utjecaj svojih partnera u lancu vrijednosti, uključujući ne samo dobavljače, već i subjekte povezane s prodajom, distribucijom, transportom, skladištenjem, gospodarenjem otpadom i s drugim područjima.

Nova pravila primjenjivat će se na poduzeća sa sjedištem u EU-u, bez obzira na sektor kojem pripadaju, uključujući financijske usluge, i to s više od 250 zaposlenika i prometom većim od 40 milijuna eura te na matična društva s više od 500 zaposlenika i globalnim prometom većim od 150 milijuna eura. Pravilima će se obuhvatiti i poduzeća izvan EU-a s prometom većim od 150 milijuna eura, ako je u EU-u ostvareno najmanje 40 milijuna eura od tog iznosa.

Dužna pažnja i odnos poduzeća s dioničarima 

Poduzeća će morati provesti plan tranzicije s ciljem ograničavanja globalnog zatopljenja na 1,5°C, a u slučaju velikih tvrtki s preko 1000 zaposlenika, ispunjavanje ciljeva tog plana utjecat će na varijabilni dio plaće direktora (npr. bonusi). Nova pravila također zahtijevaju od poduzeća da surađuju s onima na koje njihove radnje utječu, uključujući aktiviste za ljudska prava i zaštitu okoliša, da uvedu žalbeni mehanizam i redovito prate učinkovitost svoje politike dužne pažnje. Kako bi se olakšao pristup ulagačima, korporativne informacije o politici dužne pažnje poduzeća također bi trebale biti dostupne na jedinstvenoj europskoj pristupnoj točki (ESAP).

Sankcije i nadzorni mehanizam 

Poduzeća koja se ne pridržavaju pravila smatrat će se odgovornima za štetu i mogu ih sankcionirati nacionalna nadzorna tijela. Sankcije uključuju mjere kao što su javno prozivanje, uklanjanje robe s tržišta ili novčane kazne u iznosu od najmanje 5% neto globalnog prometa poduzeća. Poduzećima izvan EU-a koja se ne budu pridržavala pravila bit će zabranjen pristup postupku javne nabave u EU-u.

Prema usvojenom tekstu, nove zakonske obveze primjenjivale bi se nakon tri ili četiri godine, ovisno o veličini poduzeća. Manja poduzeća moći će odgoditi primjenu novih pravila za dodatnih godinu dana.

Pregovaračko stajalište Parlamenta usvojeno je s 366 glasova za, 225 protiv i 38 suzdržanih.

Citat 

„Potpora Europskog parlamenta prekretnica je u promišljanju uloge korporacija u društvu. Zakon o korporativnoj odgovornosti mora osigurati da budućnost leži u poduzećima koja se prema ljudima i okolišu odnose na zdrav način – a ne u poduzećima koja su napravila model prihoda na temelju uništenja okoliša i izrabljivanja. Većina poduzeća ozbiljno shvaća svoju dužnost prema ljudima i okolišu. Tim poduzećima pomažemo ovim „zakonom o poštenom poslovanju“. Istovremeno onemogućujemo onih nekoliko velikih kaubojskih poduzeća koja se oglušuju o pravila,” izjavila je izvjestiteljica Lara Wolters (S&D, NL) nakon glasanja.

Više informacija 

Europski parlament kontinuirano poziva na veću korporativnu odgovornost i zakonodavstvo o korporativnoj dužnoj pažnji. Prijedlog Europske komisije predstavljen je 23. veljače 2022. i njime se nadopunjuju drugi postojeći i nadolazeći zakonodavni akti, kao što su uredba o krčenju šumauredba o mineralima koji potječu iz sukobima pogođenih područja i nacrt uredbe kojom se zabranjuju proizvodi proizvedeni prisilnim radom.

Sljedeći koraci 

S obzirom da je Parlament usvojio svoje stajalište, pregovori sa državama članicama o konačnom tekstu zakona mogu započeti. Države članice usvojile su svoje stajalište o nacrtu direktive u studenom 2022.

Usvajanjem ovog zakonodavstva Parlament odgovara na očekivanja građana u pogledu održive potrošnje kako je navedeno u prijedlogu 5(13), jačanja etičke dimenzije trgovine kako je navedeno u prijedlozima 19(2) i 19(3) i modela održivog rasta kako je navedeno u prijedlogu 11(1) i 11(8) zaključaka Konferencije o budućnosti Europe.

Izvor: https://www.europarl.europa.eu/news/hr/press-room/20230524IPR91907/zastupnici-zele-da-poduzeca-smanje-svoj-negativan-utjecaj-na-ljude-i-planet

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)