Dan: 2. kolovoza 2022.

Očinski dopust i novosti u sustavu rodiljnih i roditeljskih potpora

U Narodnim novinama broj 85 od 22. srpnja 2022. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, koji je stupio na snagu 1. kolovoza 2022. godine.Istim se, kao novo pravo u sustavu rodiljnih i roditeljskih potpora, uvodi OČINSKI DOPUST u okviru kojeg zaposleni ili samozaposleni otac koristi, u razdoblju …

Očinski dopust i novosti u sustavu rodiljnih i roditeljskih potpora Read More »

Život, rad i COVID-19

U travnju 2020.godine Eurofound je pokrenuo svoje e-istraživanje „Život, rad i Covid-19“ diljem Europske unije, ne znajući koliko dugo će bolest COVID-19 biti prisutna, hoće li se pronaći cjepivo i kakav će biti sveukupan učinak pandemije. Do danas je provedeno pet krugova e-istraživanja, što je rezultiralo prikupljanjem odgovora od preko 200.000 ljudi. Zahvaljujući ovom velikom …

Život, rad i COVID-19 Read More »