1. ožujka 2023.

Priprema se donošenje Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama

Iz Obrasca prethodne procjene učinaka zakona, koji je u e-savjetovanje uputilo Ministarstvo pravosuđa i uprave, iščitava se da bi na jednak način isti trebao urediti plaće oko 240.000 zaposlenih u državnim i javnim službama. Novim se zakonom, ističe predlagatelj, želi izraditi pravedan, usporediv, motivirajući, transparentan i financijski održiv sustav plaća koji će zaustaviti odljev kvalitetnih …

Priprema se donošenje Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama Read More »

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju na godišnjoj razini više za 12,7%

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u siječnju 2023. u odnosu na siječanj 2022. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 12,7%, dok su u odnosu na prosinac 2022. (na mjesečnoj razini) u prosjeku ostale na istoj razini. Promatrano prema glavnim skupinama klasifikacije ECOICOP, na godišnjoj razini, najveći porast …

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju na godišnjoj razini više za 12,7% Read More »

Rezultati analize radnih uvjeta u državnoj i lokalnoj službi

Predstavljanjem rezultata analize radnih uvjeta u državnoj upravi i lokalnoj i područnoj samoupravi završio je projekt „Jačanje socijalnog dijaloga u javnom sektoru Hrvatske“, gdje je ukazano na razmjerno velike razine nezadovoljstva s različitim aspektima posla i radnog mjesta među zaposlenima, nešto više u tijelima državne uprave. Rezultat analize je u suprotnosti sa slikom javnosti o …

Rezultati analize radnih uvjeta u državnoj i lokalnoj službi Read More »