18. studenoga 2023.

Potpisan prvi Kolektivni ugovor za zaposlene u HAPIH-u

Dana 15. studenog 2023. godine potpisan je prvi Kolektivni ugovor za zaposlene u Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu (HAPIH) između Republičkog sindikata radnika (RSR) kao jedinog reprezentativnog sindikata u HAPIH-u, i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Kolektivnim ugovorom radnicima su osigurana veća materijalna prava u odnosu na Temeljni kolektivni ugovor za službenike i …

Potpisan prvi Kolektivni ugovor za zaposlene u HAPIH-u Read More »

Cijene u listopadu više za 5,8% na godišnjoj razini

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u listopadu 2023. u odnosu na listopad 2022. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 5,8%, dok su u odnosu na rujan 2023. (na mjesečnoj razini) u prosjeku više za 0,5%. Promatrano prema glavnim skupinama klasifikacije ECOICOP, na godišnjoj razini, najveći porast potrošačkih …

Cijene u listopadu više za 5,8% na godišnjoj razini Read More »