Status pregovora za Kolektivni ugovor HT d.d.      

Zajedničko priopćenje Pregovaračkih odbora  Od prošlih pregovora za kolektivni ugovor Poslodavac i Reprezentativni sindikati Hrvatski sindikat telekomunikacija (HST) i Republički sindikat radnika (RSR) u socijalnom dijalogu kontinuirano razgovaraju i pregovaraju o međusobnim očekivanjima i poboljšanju radnih i materijalnih prava radnika, a u tijeku su i službeni pregovori za novi Kolektivni ugovor. Pregovarački odbor Poslodavca predstavljaju:  …

Status pregovora za Kolektivni ugovor HT d.d.       Read More »