U HT servisima potpisani sporazumi o materijalnim pravima radnika

Poslodavac i Sindikati ( Republički sindikat radnika RSR i Hrvatski sindikat telekomunikacija HST) su dana 27. svibnja 2024. godine potpisali dva sporazuma: Sporazum o politici isplata prigodnih nagrada i Sporazum o stimulativnoj otpremnini u HT servisima. Sporazum o politici isplata prigodnih nagrada  Sporazumom o politici isplata prigodnih nagrada dogovoreno je da će se zaposlenicima isplatiti …

U HT servisima potpisani sporazumi o materijalnim pravima radnika Read More »