Cijene u rujnu 2023. u odnosu na rujan prošle godine više za 6,7%

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u rujnu 2023. u odnosu na rujan 2022. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 6,7%, dok su u odnosu na kolovoz 2023. (na mjesečnoj razini) u prosjeku više za 0,5%.

Promatrano prema glavnim skupinama klasifikacije ECOICOP, na godišnjoj razini, najveći porast potrošačkih cijena u prosjeku je ostvaren u skupinama Restorani i hoteli, za 12,5% (doprinos porastu od +0,63 postotna boda), Hrana i bezalkoholna pića, za 10,4% (+2,76 postotnih bodova), Pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kućanstva, za 7,0% (+0,40 postotnih bodova), Zdravlje te Rekreacija i kultura, po svakoj skupini za 6,7% (doprinos porastu od +0,21 postotni bod u skupini Zdravlje te +0,35 postotnih bodova u skupini Rekreacija i kultura), Razna dobra i usluge, za 6,3% (+0,39 postotnih bodova), Alkoholna pića i duhan te Prijevoz, po svakoj skupini za 5,5% (doprinos porastu od +0,28 postotnih bodova u skupini Alkoholna pića i duhan te +0,77 postotnih bodova u skupini Prijevoz), Obrazovanje, za 4,9% (+0,03 postotna boda), te Stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva za 3,6% (+0,61 postotni bod).

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena, u rujnu 2023. u odnosu na rujan 2022. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 7,4%, dok su u odnosu na kolovoz 2023. (na mjesečnoj razini) u prosjeku niže za 0,7%.

Izvor: https://podaci.dzs.hr/2023/hr/58319

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)