Prosječna neto plaća za kolovoz 2023. iznosila 1.163 eura

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za kolovoz 2023. iznosila je 1.163 eura, što je nominalno više za 1,9%, a realno za 1,4% u odnosu na srpanj 2023.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za kolovoz 2023. iznosila je 1.614 eura, što je u odnosu na srpanj 2023. nominalno više za 2,2%, a realno za 1,7%.

Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za kolovoz 2023. isplaćena je u djelatnosti Zračni prijevoz, u iznosu od 2.059 eura, a najniža u djelatnosti Proizvodnja odjeće, u iznosu od 747 eura. Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za kolovoz 2023. bila je u djelatnosti Zračni prijevoz, u iznosu od 3.017 eura, a najniža u djelatnosti Proizvodnja odjeće, u iznosu od 980 eura.

U kolovozu 2023. bila su prosječno 183 plaćena sata, što je u odnosu na srpanj 2023. više za 9,6%. Najveći broj plaćenih sati bio je u području djelatnosti Vodni prijevoz (193), a najmanji u Djelatnostima socijalne skrbi bez smještaja (163).

Medijalna neto plaća za kolovoz 2023. iznosila je 1.004 eura, dok je medijalna bruto plaća iznosila

1.364 eura.

Izvor: https://podaci.dzs.hr/2023/hr/58111

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)