Crveni karton za zemlje EU zbog nepodržavanja sigurnosti na radnom mjestu kao temeljnog prava

Većina država članica EU-a ne podupire zdravlje i sigurnost na radu kao temeljno međunarodno pravo unatoč tome što su glasovale za to.

U lipnju 2022. godine Međunarodna organizacija rada (MOR) odlučila je pretvoriti dvije konvencije o zdravlju i sigurnosti na radu (155 i 187) u temeljne konvencije MOR-a – čime su postale temeljno pravo. Europske zemlje, zajedno s onima u Africi, bile su pokretačka snaga ove promjene i glasovale su za nju.

Ali većina država članica EU-a još uvijek nije ratificirala obje ove konvencije. Europska konfederacija sindikata dala je crvena i žuta upozorenja zemljama EU-a koje nisu ratificirale jednu ili obje od dvije temeljne konvencije o zdravlju i sigurnosti na radu.

  • CRVENO – 7 država članica nije ratificiralo ni C155 ni C187: Italija, Poljska, Rumunjska, Bugarska, Litva, Estonija i Malta
  • ŽUTO – 9 država članica ratificiralo je jednu, ali ne i drugu konvenciju: Njemačka, Francuska, Nizozemska, Grčka, Austrija, Mađarska, Hrvatska, Irska i Latvija
  • ZELENO – 11 država članica ratificiralo je obje konvencije: Španjolska, Belgija, Portugal, Švedska, Češka, Slovačka, Danska, Finska, Slovenija, Luksemburg i Cipar.

Međunarodna konfederacija sindikata poziva „crvene i žute“ zemlje na ratifikaciju konvencija i priznavanje zdravlja i sigurnosti na radu temeljnim pravom. Poziva tih 16 država članica, uključujući Njemačku, Francusku i Italiju, da pokažu predanost tome da svijet učine boljim mjestom. Iskreno, sramotno je i neugodno da većina država EU-a ne podupire pokušaje međunarodne zajednice da zdravlje i sigurnost na radu učine temeljnim svjetskim pravom. Nepodupiranje zdravog i sigurnog rada u ostatku svijeta u konačnici potkopava zdravlje i sigurnost u Europi.

Učinivši zdravlje i sigurnost na radu temeljnim pravima, MOR je osigurao odgovornost tvrtki za zdravlje i sigurnost na radu u svojim opskrbnim lancima u skladu sa svim zakonima o „dužnoj pažnji” ili „održivom korporativnom upravljanju”, kao što je onaj koji je predložila EU.

Crvena i žuta upozorenja objavljena su na početku Europskog tjedna sigurnosti i zdravlja na radu koji će trajati od 24. do 28. listopada 2022. godine. 

Napomena:

Konvencija 155 govori o izradi nacionalne politike zdravlja i sigurnosti na radu zajedno sa sindikatima i organizacijama poslodavaca, dok Konvencija 187 govori o promicanju “stalnog poboljšanja sigurnosti i zdravlja na radu kako bi se spriječile ozljede na radu, bolesti i smrti”

Od 9 „žutih“ zemalja koje su ratificirale samo 1 od 2 konvencije:

  • Konvenciju 155 nisu ratificirale Austrija, Francuska, Njemačka i Grčka
  • Konvenciju 187 nisu ratificirale Nizozemska, Mađarska, Hrvatska, Irska i Latvija

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)