Minimalna plaća u 2023. godini – 700 eura bruto

Na temelju članka 6. Zakona o minimalnoj plaći (NN br. 118/18. i 120/21.), Vlada RH je na sjednici održanoj 19. listopada 2022. donijela Uredbu o visini minimalne plaće za 2023. godinu te će minimalna plaća u razdoblju od 1 siječnja do 31. prosinca 2023. godine iznositi 700,00 eura bruto (5.274,15 kuna), odnosno 560 eura neto (4.219,32 kune), ne uzimajući u obzir porez i prirez.

Odredbom članka 6. Zakona o minimalnoj plaći (NN 118/18 i 120/21), propisano je da visinu minimalne plaće utvrđuje uredbom Vlada RH na prijedlog ministra nadležnog za rad, koji će taj prijedlog dati nakon konzultacija sa socijalnim partnerima, imajući u vidu povećanje udjela minimalne plaće u prosječnoj plaći. Istom je odredbom propisano da se minimalna plaća ne može utvrditi u iznosu manjem od iznosa koji je bio utvrđen za prethodnu godinu.

Vlada RH je Uredbom o visini minimalne plaće (NN 51/13) utvrdila visinu minimalne plaće za razdoblje od 01. lipnja 2013. godine do 31. prosinca 2013. godine u bruto iznosu od 2.984,78 kuna,

Uredbom o visini minimalne plaće (NN 156/13) u bruto iznosu od 3.017,61 kunu za razdoblje od 01. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2014. godine,

Uredbom o visini minimalne plaće za 2015. godinu (NN 151/14) u bruto iznosu od 3.029,55 kuna, Uredbom o visini minimalne plaće za 2016. godinu (NN 140/15) u bruto iznosu od 3.120,00 kuna, Uredbom o visini minimalne plaće za 2017. godinu (NN 115/16) u bruto iznosu od 3.276,00 kuna, Uredbom o visini minimalne plaće za 2018. godinu (NN 122/17) u bruto iznosu od 3.439,80 kuna, Uredbom o visini minimalne plaće za 2019. godinu (NN 109/18) u bruto iznosu od 3.750,00 kuna, Uredbom o visini minimalne plaće za 2020. godinu (NN 106/19) u bruto iznosu od 4.062,51 kuna, Uredbom o visini minimalne plaće za 2021. godinu (NN 119/20) u bruto iznosu od 4.250,00 kuna i Uredbom o visini minimalne plaće za 2021. godinu (NN 117/21) u bruto iznosu od 4.687,50 kuna, čime je udio minimalne plaće u prosječnoj bruto plaći isplaćenoj u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj od siječnja do srpnja 2022. godine tada iznosio 49,21%.

Udio bruto minimalne plaće tijekom 2022. godine ima tendenciju pada te za prvih sedam mjeseci 2022. godine iznosi 45,61% iz razloga što je prosječna bruto plaća porasla, a bruto minimalna plaća ostala ista. Stoga je isto uzeto u obzir i prilikom određivanja visine minimalne plaće za 2023. godinu.

Stručno povjerenstvo za praćenje i analizu kretanja minimalne plaće izradilo je stručnu preporuku uzevši u obzir kretanje udjela minimalne plaće u prosječnoj bruto plaći isplaćenoj u pravnim osobama od siječnja do srpnja tekuće godine, inflaciju, kretanje plaća, kretanje nezaposlenosti i zaposlenosti, demografska kretanja, kretanja produktivnosti rada te ukupno stanje gospodarstva. Posebnu pozornost Povjerenstvo je posvetilo novonastaloj situaciji u gospodarstvu te na tržištu rada, manjak radne snage, a najviše na rast cijena energenata i posljedice koje proizlaze iz tog rasta i učinak na djelatnosti s niskim plaćama i ugrožene skupine zaposlenih.

Nakon provedenih konzultacija sa socijalnim partnerima o visini minimalne plaće za 2023. godinu, na sastanku održanom 21. rujna 2022. godine, a obzirom da socijalni partneri nisu postigli konsenzus oko mogućeg povećanja minimalne plaće, Vlada RH uvažavajući argumente socijalnih partnera, obrazloženu preporuku Povjerenstva i ukupna kretanja u gospodarstvu u 2022. godini, predložila je da minimalna plaća za 2023. godinu iznosi  5.274,15 kuna, što je uvećanje iznosa minimalne plaće za 2023. godinu od 586,65 kuna u odnosu na prethodnu godinu.

Raspoloživi podaci o kretanju plaća za prvih sedam mjeseci 2022. godine ukazuju na rast bruto i neto plaća. Kada se uspoređuju prosječne bruto plaće od siječnja do srpnja ove godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine, vidljiv je rast od 7,88% . Dodatno, prosječna bruto medijalna plaća za srpanj 2022. godine veća je za 8,98% u odnosu na medijalnu bruto plaću za srpanj 2021. godine.

Iako su nominalni iznosi plaće rasli u odnosu na prethodnu godinu, realno su niže zbog rasta inflacije, pa je prosječna bruto plaća od siječnja do srpnja ove godine realno niža za 1,2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. 

U obzir je uzeta i ekonomska i socijalna svrha minimalne plaće, a to je zaštita najslabijih sudionika na tržištu rada a koji rade na jednostavnijim radnim mjestima. Ujedno, štite se svi radnici od onih poslodavaca koji zloupotrebljavaju jači položaj u radnom odnosu.

Prilikom određivanja novog iznosa bruto minimalne plaće posebno se vodilo računa:

  • da se minimalna plaća ne može odrediti u iznosu manjem od iznosa određenog prethodne godine
  • da je prilikom određivanja minimalne plaće prethodne godine njen udio u prosječnoj plaći iznosio 49,21%
  • da je prosječna bruto plaća u RH u prvih 7 mjeseci rasla u odnosu na prethodnu godinu
  • da je Direktivom o primjerenim minimalnim plaćama koja je usvojena tijekom rujna 2022. kao indikativna vrijednost minimalne plaće koja se smatra primjerenom navedeno 50% bruto prosječne plaće odnosno 60% bruto medijalne plaće
  • da je rast cijena dobara i usluga tijekom 2022. godine iznadprosječan, a prema projekcijama za cijelu godinu iznosi 9,6%
  • da je Vlada RH već poduzela aktivnosti kojima je utjecala na cijenu goriva, a dodatno je osmišljen i paket mjera za suzbijanje inflacije i ograničavanje cijena energenata.

Slijedom navedenoga, visina minimalne plaće za 2023. godinu utvrđuje se u iznosu od bruto 5.274,15  kuna , što je uvećanje iznosa minimalne plaće za 2022. godinu za 586,65 kuna, odnosno za 12,52 % u odnosu na prethodnu godinu, čime će udio minimalne plaće u prosječnoj bruto plaći isplaćenoj u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj od siječnja do srpnja 2022. godine iznositi 51,32 %

U skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22) iznos minimalne plaće utvrđuje se primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro i iznosi 700,00 eura.

Napomena:

Radnici koji nemaju i Poreznoj upravi nisu prijavili uzdržavane članove uže obitelji i uzdržavanu djecu dio neto plaće bit će oporeziv te će konačni iznos neto plaće ovisiti o porezu i prirezu.

Dakle, kada se od bruto iznosa plaće odbiju doprinosi za I. i II. mirovinski stup (EUR 700,00 – 20%, HRK 5.274,15 – 20%) dolazi se do iznosa od EUR 560,00 / HRK 4.219,32.

Osnovni osobni odbitak će iznositi EUR 530,89 (HRK 4.000,00), što znači da će iznos od EUR 29,11 (HRK 219,32) biti oporeziv stopom od 20%, a nakon toga se obračunava i prirez.

Narodne novine, broj 122 –Uredba o visini minimalne plaće za 2023. godinu

 Bruto I HRK / EURNeto* HRK / EUR
Zagreb5.274,15 / 7004.167,56 / 553,13
Rijeka5.274,15 / 7004.169,32 / 553,36
Split5.274,15 / 7004.168,88 / 553,31
Osijek5.274,15 / 7004.169,75 / 553,42

 *Razlike u visinama neto plaće su zbog različitog iznosa prireza u navedenim gradovima

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)