Direktiva o primjerenim minimalnim plaćama i kolektivnom pregovaranju konačno dobila odobrenje

Vijeće EU-a, Priopćenje za medije, 4. listopada 2022.

Direktiva o primjerenim minimalnim plaćama i kolektivnom pregovaranju konačno je dobila odobrenje nakon dvogodišnjeg zakonodavnog procesa i duge sindikalne kampanje. Države članice, u kojima je prisutan institut minimalne plaće, moraju poduzeti mjere kako bi osigurale da novi zakoni i praksa budu implementirani u roku prilagodbe, koji traje dvije godine.

Neke od glavnih odrednica Direktive su:

• Države članice će prilikom izglasavanja minimalnih plaća morati uzeti u obzir kupovnu moć i troškove života.
• Promicanje kolektivnog pregovaranja i borba protiv raspada sindikata bit će zahtjevi za države članice. Zemlje u kojima je kolektivno pregovaranje zastupljeno ispod 80% morat će izraditi akcijski plan za podršku kolektivnom pregovaranju.

• Sindikati će morati biti više uključeni u određivanje i ažuriranje zakonom propisanih minimalnih plaća.
• Tvrtke koje sudjeluju u procesu javne nabave morat će poštivati pravo na organiziranje i kolektivno pregovaranje u skladu s konvencijama MOR-a 87 i 98.

Njemačka je 1. listopada povisila minimalnu plaću s 10,45€ po satu na 12€ po satu, te dovela minimalnu plaću na 60 posto srednje nacionalne plaće. Tako je povećanje od 15% zajamčeno za 6,64 milijuna radnika, a Njemačka je time izašla s popisa zemalja članica EU-a kojima je minimalna plaća postavljena ispod rizika od siromaštva, što je u Uniji 60% nacionalne srednje plaće i 50% prosječne plaće.

Direktiva će stupiti na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu. Države članice imaju dvije godine da direktivu prenesu u nacionalno pravo.

Izvor: https://www.consilium.europa.eu/hr/press/press-releases/2022/10/04/council-adopts-eu-law-on-adequate-minimum-wages/

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)