Europska komisija je predstavila prijedlog o transparentnosti plaća

Europska komisija je predstavila prijedlog o transparentnosti plaća kako bi se osiguralo da žene i muškarci u EU budu jednako plaćeni za jednaki rad. U prijedlogu se utvrđuju mjere za transparentnost plaća, kao što su informacije o plaćama za tražitelje zaposlenja i pravo na informaciju o plaćama radnika koji obavljaju isti posao, te se za velika poduzeća uvode obveze izvješćivanja o rodnim razlikama u plaćama.

Radnicima se time olakšava ostvarivanje prava i pristup pravosuđu. Poslodavci neće smjeti od tražitelja zaposlenja zahtijevati informacije o prethodnim plaćama i morat će im na zahtjev dati anonimizirane podatke o plaći. Zaposlenici će imati pravo i na naknadu zbog diskriminacije u plaćama.

Novim se mjerama uzima u obzir utjecaj pandemije bolesti COVID-19 na poslodavce, ali i na žene, koje je pandemija posebno pogodila. Tim će se mjerama povećati svijest o uvjetima u pogledu plaća u poduzećima i dati poslodavcima i radnicima više načina za sprečavanje diskriminacije u pogledu plaće. Tako će se riješiti niz bitnih čimbenika koji pridonose postojećim razlikama u plaćama, što je posebno važno s obzirom na to da pandemija bolesti COVID-19 povećava rodnu neravnopravnost i izlaže žene većem riziku od siromaštva.

Prijedlogom se uzima u obzir teška situacija u kojoj se poslodavci trenutačno nalaze, posebno u privatnom sektoru, zadržava se proporcionalnost mjera i istodobno MSP-ovima osigurava fleksibilnost, a države članice se potiče na upotrebu dostupnih resursa za izvješćivanje o podacima. Godišnji troškovi izvješćivanja o plaćama za poslodavce procjenjuju se na 379 do 890 eura za poduzeća s više od 250 zaposlenika.

Zakonodavni prijedlog usmjeren je na dva ključna elementa jednake plaće: mjere kojima se osigurava transparentnost plaća za radnike i poslodavce te bolji pristup pravosuđu za žrtve diskriminacije u plaćama.

 Mjere za transparentnost plaća: 

  • transparentnost plaća za tražitelje zaposlenja – poslodavci će kandidatima morati dati informacije o početnoj plaći ili mogućem rasponu početne plaće u obavijesti o slobodnom radnom mjestu ili prije razgovora za posao. Poslodavci neće smjeti kandidate pitati o njihovim prošlim plaćama
  • pravo zaposlenika na informacije – zaposlenici će imati pravo od poslodavca zatražiti informacije o svojem individualnom platnom razredu i prosječnim platnim razredima, raščlanjene po spolu, za kategorije radnika koji obavljaju jednaki rad ili rad jednake vrijednosti
  • izvješćivanje o rodnim razlikama u plaćama – poslodavci s najmanje 250 zaposlenika moraju objaviti informacije o razlici u plaćama između njihovih radnica i radnika. Za interne potrebe trebali bi objaviti i informacije o razlici u plaćama između radnica i radnika raščlanjene po kategorijama radnika koji obavljaju jednak rad ili rad jednake vrijednosti
  • zajednička procjena plaća – ako se u izvješćima o plaćama otkrije rodna razlika u plaćama od najmanje 5%, poslodavci koji takvu razliku ne mogu opravdati objektivnim razlozima neovisnima o rodu morat će provesti procjenu plaća u suradnji s predstavnicima radnika.

 Bolji pristup pravosuđu za žrtve diskriminacije u plaćama: 

  • naknade za radnike – radnici koji su pretrpjeli diskriminaciju u plaćama mogu dobiti naknadu, uključujući retroaktivnu nadoknadu plaće i povezanih bonusa ili plaćanja u naravi
  • teret dokaza na poslodavcu – bit će zadano da poslodavac, a ne radnik, mora dokazati da nije bilo diskriminacije u plaći
  • sankcije, uključujući novčane kazne – države članice trebale bi utvrditi posebne sankcije za kršenje pravila o jednakoj plaći, uključujući minimalne razine novčanih kazni
  • tijela za jednakost i predstavnici radnika mogu u upravnim postupcima zastupati radnike i podizati kolektivne tužbe zbog nejednakosti plaća.

Današnji prijedlog sada se upućuje Europskom parlamentu i Vijeću na odobrenje. Nakon donošenja direktive, države članice imat će dvije godine da je prenesu u nacionalno zakonodavstvo i Komisiji dostave relevantne tekstove o prenošenju. Komisija će provesti evaluaciju predložene direktive nakon osam godina.

Više informacija:

Direktiva o provedbi načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada.

Prijedlog direktive o transparentnosti plaća radi jačanja primjene načela jednake plaće

Informativni članak o transparentnosti plaća: jednaka plaća za žene i muškarce za jednaki rad

Strategija za rodnu ravnopravnost 2020.–2025

Pitanja i odgovori – transparentnost plaća: Komisija predlaže mjere kojima će se osigurati jednaka plaća za jednaki rad

Sažetak procjene učinka

Djelovanje EU-a za jednakost plaća

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)