Indeksi potrošačkih cijena u prosincu 2021.


Prema podatcima Zavoda za statistiku cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u prosincu 2021. godine u odnosu na studeni 2021. godine u prosjeku su ostale na istoj razini. U odnosu na prosinac 2020. godine, tj. na godišnjoj razini, u prosjeku su više za 5,5%, dok su u godišnjem prosjeku više za 2,6%.

Porast indeksa potrošačkih cijena u prosincu 2021. godine u odnosu na studeni 2021. godine ublažile su cijene odjeće i obuće, koje su u prosjeku niže za 8,2%, i cijene stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva, koje su u prosjeku niže za 0,2%.

Istovremeno su cijene zdravlja, cijene komunikacija i cijene obrazovanja u prosincu 2021. godine u odnosu na studeni 2021. godine u prosjeku ostale na razini cijena iz studenoga 2021. godine.

Gledano po glavnim skupinama prema namjeni potrošnje, u prosincu 2021. godine u odnosu na studeni 2021. godine najviše su porasle cijene hrane i bezalkoholnih pića, koje su u prosjeku više za 1,4%, cijene pokućstva, opreme za kuću i redovitog održavanja kućanstva te cijene raznih dobara i usluga, koje su u prosjeku po svakoj skupini više za 0,7%, cijene prijevoza te cijene restorana i hotela, koje su u prosjeku po svakoj skupini više za 0,4%, cijene rekreacije i kulture, koje su u prosjeku više za 0,3%, i cijene alkoholnih pića i duhana, koje su u prosjeku više za 0,1%.

Najveći doprinos porastu indeksa potrošačkih cijena u prosincu 2021. godine u odnosu na studeni 2021. godine imale su cijene hrane i bezalkoholnih pića (za 0,38%), a najveći doprinos padu indeksa imale su cijene odjeće i obuće (za -0,47%).

U sklopu indeksa potrošačkih cijena, cijene Dobara u prosincu 2021. godine u odnosu na studeni 2021. godine u prosjeku su ostale na razini cijena iz studenoga 2021. godine, dok su cijene Usluga u prosjeku više za 0,3%.

Izvor: DZS

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)