Iz EGSO-a: Akcijski plan za provedbu Europskog stupa socijalnih prava

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) pozdravio je Akcijski plan Europske komisije o Europskom stupu socijalnih prava (ESSP) i naglasio kako se mora provoditi na razini EU i na nacionalnim razinama uz dužno poštivanje nadležnosti, te u uskoj suradnji sa socijalnim partnerima i drugim organizacijama civilnog društva.

Prema EGSO-u, Akcijski plan Europske komisije o Europskom stupu socijalnih prava donesen je u pravo vrijeme jer je neophodan kako bi se spriječile nejednakosti koje se nakon pandemije produbljuju diljem Europe.

EGSO je na svojoj plenarnoj sjednici održanoj u srpnju 2021. godine sa 161 glasom za, 78 protiv i 19 suzdržanih usvojio Mišljenje o Akcijskom planu za provedbu Europskog stupa socijalnih prava (SOC/679) u kojemu je naznačio kako bi se plan trebao temeljiti na konkretnim, opipljivim i mjerljivim aktivnostima popraćenim okvirima za nadzor zajednički dogovorenim među relevantnim dionicima i obuhvaćajući socijalne, ekološke i ekonomske kriterije. Mišljenje EGSO-a nije dobilo potporu svih članova EGSO-a, budući da je Skupina I. (poslodavci) podnijela protumišljenje, koje je odbijeno tijekom plenarne sjednice.

Europskom stupu socijalnih prava (ESSP) utvrđeno je 20 načela i prava ključnih za pravedna i funkcionalna tržišta rada i sustave socijalne skrbi, a Akcijskim planom za provedbu europskog stupa socijalnih prava ta se načela pretvaraju u konkretne mjere na korist građana i predlažu se glavni ciljevi za EU do 2030.

Glavna tri cilja:

  1. najmanje 78 % stanovništva u dobi od 20 do 64 godine trebalo bi biti zaposleno do 2030. godine,
  2. najmanje 60 % svih odraslih svake godine do 2030. godine trebalo bi sudjelovati u osposobljavanju,
  3. najmanje 15 milijuna manje osoba izloženo riziku od siromaštva i socijalne isključenosti

Kako EGSO gleda na Akcijski plan?

Uspjeh Plana bit će snažno određen opredijeljenošću država članica i njihovih socijalnih partnera i organizacija civilnog društva za provedbu svih 20 načela ESSP-a, sa specifičnim ciljevima postavljenim za svako od njih, rekao je EGSO u mišljenju koje su izradili izvjestitelji Cristian Pîrvulescu (Skupina III.) i Carlos Manuel Trindade (Skupina II.).

Države članice, institucije EU-a i socijalni partneri već su postigli politički dogovor o provedbi Plana na socijalnom summitu u Portu u svibnju 2021. godine, s ciljem izgradnje jače, pravednije i uključivije Europe koja svim građanima nudi jednake mogućnosti i koja nikoga ne ostavlja iza sebe. (Izjava iz Porta)

„EGSO pozdravlja politički konsenzus postignut u pogledu Plana tijekom socijalnog samita u Portu izražen u obliku „Obveze iz Porta“. EGSO pozdravlja i Izjavu Vijeća iz Porta, kao što je navedeno u točki 4. Izjave, koju EGSO potpuno podržava: „Njegovom provedbom ojačat će se napredak Unije prema digitalnoj, zelenoj i pravednoj tranziciji te doprinijeti postizanju uzlazne socijalne i gospodarske konvergencije i prevladavanju demografskih izazova. Socijalna dimenzija, socijalni dijalog i aktivna uključenost socijalnih partnera oduvijek su bili u središtu visoko konkurentnog socijalnoga tržišnoga gospodarstva. Naša predanost jedinstvu i solidarnosti također znači osiguravanje jednakih mogućnosti za sve, kao i toga da nitko ne bude zapostavljen”. – točka 1.2 Mišljenja

Obraćajući se plenarnoj sjednici EGSO-a, C. Pîrvulescu rekao je kako  je Komisija predložila ESSP u na način – Europa će biti socijalna ili je neće biti. To je duh koji su svi podržali na summitu u Portu. Treba pozdraviti plan i krenuti sa aktivnostima jačanja socijalne Europe i istodobno osiguravati konkurentnost i visoku proizvodnosti.

C. M. Trindade naglasio je socijalnu situaciju koju  EU pokušava riješiti predlaganjem Plana i u kojoj je 80 milijuna europskih građana bilo u opasnosti od pada u zamku siromaštva i prije pandemije, s 22% djece koja žive u siromašnim kućanstvima. Mladi su činili velik dio od 16 milijuna nezaposlenih.

„Pandemija je pogoršala nejednakosti i socijalnu isključenost. Sada je ključno reagirati na socijalnu situaciju. Moramo imati određene ciljeve i smatramo kako je Europski semestar prikladan okvir za praćenje Plana, sa socijalnim i ekološkim pokazateljima koji imaju jednaku pozornost i koji su u rangu s makroekonomskim, fiskalnim i pokazateljima produktivnosti,“ izjavio je Trindade.

EGSO je naglasio kako priznaje raznolikost i zajedničku osnovu socijalnih modela u cijeloj EU. Zemlje s manje robusnim socijalnim modelima treba snažno poduprijeti poticanjem ulaganja i učenja. Jamčenje minimalnih socijalnih standarda za svaku osobu koja živi u EU od najveće je važnosti za izgradnju pravednog i uključivog društva, navodi se u mišljenju.

EGSO je istaknuo konkurentnost i veću produktivnost koja se temelji na vještinama i znanju kao pravi recept za održavanje dobrobiti europskih društava. Snage europskog sustava socijalnog tržišnog gospodarstva treba ojačati i ukloniti njegove slabosti kako bi se prilagodio suočavanju s izazovima koji predstoje. EGSO je također naglasio komplementarnost između socijalne dimenzije, socijalnog dijaloga i aktivnog sudjelovanja socijalnih partnera i visoko konkurentnog socijalnog tržišnog gospodarstva.

Prema ocjeni EGSO-a, veći napori na razini EU-a i država članica mogli bi se uložiti u području borbe protiv siromaštva, u skladu s prvim ciljem održivog razvoja temeljem Programa  UN-a 2030. EGSO se posebno založio za cilj smanjenja udjela djece u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti sa sadašnjih 22,8% na 10% do 2030. godine, uz slične dobrovoljne obveze u svim državama članicama.

Kako bi se borio protiv siromaštva zaposlenih, EGSO smatra kako bi Plan trebao promicati ne samo otvaranje novih radnih mjesta, što je opravdani cilj, već i kvalitetu zapošljavanja, uključujući borbu protiv nesigurnog rada.

„EGSO smatra da bi Planom trebalo promicati ne samo opravdani cilj otvaranja radnih mjesta, već i kvalitetu zaposlenja, uključujući borbu protiv nesigurnih radnih mjesta. Trebale bi biti uspostavljene odgovarajuće pravne i administrativne provjere na nacionalnoj razini kako bi se osiguralo da radnici imaju sigurne radne uvjete, primjerenu i predvidljivu plaću te organizirano pravo glasa na radnom mjestu. EGSO je posebno zabrinut zbog uvjeta rada mnogih sezonskih radnika, građana EU-a i građana trećih zemalja koji rade u poljoprivredi, uslužnom sektoru i građevinarstvu te poziva na učinkovitu provedbu Direktive 2019/1152 (EU) o transparentnim i predvidivim radnim uvjetima, čiji je cilj poboljšanje radnih uvjeta promicanjem transparentnijeg i predvidljivijeg zapošljavanja uz istodobno osiguravanje prilagodljivosti tržišta rada. EGSO smatra da bi stopa zaposlenih osoba s rizikom od siromaštva trebala biti znatno smanjena. Cilj iskorjenjivanja siromaštva zaposlenih trebao bi se postići utvrđivanjem minimalnih zajedničkih europskih standarda na razini EU-a.“–Točka 1.16 Mišljenja

Također je podržao poziv Komisije državama članicama da  dobrovoljno postave vlastite ambiciozne nacionalne ciljeve jer će bez većih koordiniranih napora svih, uključujući socijalne i građanske partnere, ti ciljevi ostati neostvarivi.

EGSO se složio s tvrdnjom iz Plana da nacionalni planovi oporavka i otpornosti predstavljaju neviđenu priliku koja se mora iskoristiti kroz Europski semestar za financiranje oporavka koji je socijalni i usmjeren na radna mjesta, istodobno prihvaćajući zelenu i digitalnu tranziciju.

U Mišljenju EGSO-a također se govori o potrebi jačanja kolektivnog pregovaranja i socijalnih partnera:

„EGSO dijeli stajalište Komisije u pogledu potrebe za promicanjem širenja obima kolektivnog pregovaranja te povećanja broja članova i organizacijske gustoće socijalnih partnera. Stoga predlaže da se na nacionalnoj razini i razini EU-a razmotri mogućnost da se utvrde i prate relevantni pokazatelji te da se navedeni ciljevi podupiru namjenskim fondovima za izgradnju kapaciteta i zajedničkim akcijama za postizanje ciljeva plana, uz očuvanje autonomije socijalnih partnera. EGSO podupire prijedlog iz Plana da se pregovaraju daljnji sporazumi na razini EU-a kojima će se pridonijeti uspješnoj preobrazbi europskih tržišta rada, kao i poziv državama članicama da potiču i osiguravaju uvjete za bolje funkcioniranje te učinkovitije kolektivno pregovaranje i socijalni dijalog na svim razinama.“– Točka 1.20 Mišljenja

Izvor: European Pillar of Social Rights: Reaching its targets requires efforts at all levels

Više:

Informativni članak: Akcijski plan europskog stupa socijalnih prava

Stranice Europske komisije o Akcijskom planu ESSP-a

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)