Komisija predstavila mjere za rješavanje problema nedostatka radne snage i vještina

Komisija je predstavila akcijski plan za rješavanje problema nedostatka radne snage i vještina i predlaže suradnju s državama članicama i socijalnim partnerima na rješavanju tih problema u predstojećim mjesecima i godinama. Akcijski plan dio je strategije EU-a za poticanje konkurentnosti i jačanje gospodarske i socijalne otpornosti.

U posljednjem desetljeću problem nedostatka radne snage i vještina povećava se u svim državama članicama. On je posljedica demografskih promjena, potražnje za novim vještinama povezanima s tehnološkim razvojem i usporednom zelenom i digitalnom tranzicijom, daljnjeg razvoja naših industrijskih sektora, obrambenih i sigurnosnih potreba te zahtjevnih radnih uvjeta u nekim sektorima i područjima. Komisija je utvrdila 42 deficitarna zanimanja, uz određene razlike među državama članicama.

Akcijski plan je ujedno i glavni rezultat Europske godine vještina. Temelji se na brojnim mjerama politike i financiranja koje su već na snazi na razini EU-a, kao što su pakt za vještine, u okviru kojeg je dosad omogućeno osposobljavanje za 3,5 milijuna radnika, ciljevi u pogledu zapošljavanja i vještina do 2030. utvrđeni na socijalnom samitu u Portu, direktive o primjerenim minimalnim plaćama i radu putem platformi te 65 milijardi eura sredstava EU-a dostupnih za ulaganje u vještine.

Akcijski plan nadovezuje se na sastanak na vrhu socijalnih partnera u Val Duchesseu održan u siječnju 2024., a Komisija ga je predstavila u suradnji sa socijalnim partnerima, čija je uloga ključna za rješavanje utvrđenih problema. U planu se iznose mjere u pet područja politika koje će se uskoro uvesti na razini EU-a te na nacionalnoj razini i razini socijalnih partnera:

 • potpora aktiviranju nedovoljno zastupljenih skupina na tržištu rada
 • pružanje potpore razvoju vještina, osposobljavanju i obrazovanju
 • poboljšanje radnih uvjeta u određenim sektorima
 • poboljšanje pravedne mobilnosti radnika i polaznika osposobljavanja unutar EU-a
 • privlačenje talenata iz zemalja izvan EU-a.

Rješavanje problema nedostatka radne snage i vještina ključno je za poticanje održivog rasta u EU-u, iskorištavanje mogućnosti zelene i digitalne tranzicije, poticanje otvaranja kvalitetnih radnih mjesta, povećanje naše gospodarske i socijalne otpornosti s obzirom na geopolitičke promjene te osiguravanje dostatnih sredstava za zapošljavanje i socijalne politike u EU-u.

Primjeri mjera

Komisija će:

 • financirati nove projekte za postizanje nulte stope dugotrajne nezaposlenosti
 • financirati nove projekte za aktiviranje i usavršavanje mladih koji ne rade, nisu u sustavu redovitog obrazovanja te nisu u sustavu obrazovanja odraslih
 • sufinancirati veći broj centara strukovne izvrsnosti, s ciljem od najmanje 100 novih centara do 2027.
 • uspostaviti nova partnerstva za vještine u okviru pakta za vještine
 • poboljšati svoje znanje o vještinama, odnosno utvrditi potrebe za vještinama danas i u budućnosti, u bliskoj suradnji s agencijama EU-a
 • analizirati pristupe u pogledu bolovanja kako bi se utvrdile najbolje prakse za radnike i poduzeća
 • ocijeniti učinak mirovinskih reformi kojima se uvodi više mogućnosti za fleksibilno umirovljenje i kombiniranje mirovinskih prihoda s plaćom
 • stručno pregledati nacionalne pristupe smanjenju psihosocijalnih rizika na radnom mjestu.

Države članice pozivaju se da:

 • revidiraju kurikulume obrazovanja i osposobljavanja radi boljeg usklađivanja s potrebama na tržištu rada
 • provedu reforme socijalnih naknada kako bi se aktivirale određene skupine i pružila dostatna potpora onima koji mogu raditi da se postupno vrate na tržište rada
 • provedu porezne reforme kojima bi se smanjilo porezno opterećenje za primatelje drugog dohotka i osobe s niskim dohotkom
 • pruže daljnju potporu digitalizaciji koordinacije sustava socijalne sigurnosti kako bi se olakšala pravedna mobilnost radne snage
 • brzo provedu Preporuku Vijeća „Europa u pokretu – prilike za mobilnost u svrhu učenja za sve”
 • sklope dodatna partnerstva za privlačenje talenata kako bi se poboljšali zakoniti migracijski putovi.

Socijalni partneri namjeravaju:

 • rješavati problem loših radnih uvjeta kolektivnim pregovaranjem u sektorima s neodgovarajućim radnim uvjetima
 • pomoći u aktiviranju nedovoljno zastupljenih skupina i pronalaženju prilagođenih rješenja za promicanje zapošljavanja starijih radnika
 • podupirati naukovanje i partnerstva između pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i poslodavaca
 • osposobljavati njegovatelje za dugotrajnu skrb s većim naglaskom na digitalizaciji i pristupu usmjerenom na osobu
 • ažurirati višesektorske smjernice za borbu protiv nasilja i uznemiravanja u zdravstvenom sektoru
 • surađivati na uspostavi europskog okvira za poboljšanje radnih uvjeta profesionalnih vozača iz trećih zemalja
 • svojim stručnim znanjem pridonijeti uspostavi baze talenata EU-a kako bi se privukli talenti iz trećih zemalja.

Sljedeći koraci

Komisija će pratiti napredak u provedbi akcijskog plana u okviru europskog semestra. Osim toga, Komisija će pozvati države članice u Odboru za zapošljavanje i Odboru za socijalnu zaštitu da redovito održavaju trostrane razmjene mišljenja o tom pitanju, uz sudjelovanje europskih i nacionalnih socijalnih partnera.

Kontekst

Očekuje se da će manjak radne snage i vještina i dalje rasti u idućim desetljećima, ponajprije zbog demografskih promjena i veće potražnje za radnicima s posebnim vještinama, primjerice onima potrebnima za digitalnu i zelenu tranziciju. U nedavnom istraživanju Eurobarometra gotovo dvije trećine (63%) malih i srednjih poduzeća izjavilo je da ne mogu pronaći radnike s odgovarajućim kvalifikacijama. Očekuje se da će se do 2030. otvoriti 3,5 milijuna novih radnih mjesta samo u sektoru energije iz obnovljivih izvora. Osim toga, Komisija je utvrdila 42 zanimanja koja smatra deficitarnima na razini EU-a. Istodobno je 21% osoba u dobi od 20 do 64 godine u EU-u trenutačno neaktivno i za ulazak na tržište rada trebaju ciljanu pomoć.

Ulaganje u vještine građana pomaže u rješavanju problema nedostatka radne snage, provedbi zelene i digitalne tranzicije te osiguravanju buduće konkurentnosti Europe. Zbog toga je 2024. proglašena Europskom godinom vještina; tom se inicijativom nastoji pomoći ljudima da steknu odgovarajuće vještine za kvalitetna radna mjesta i pružiti potpora poduzećima u rješavanju problema nedostatka vještina u EU-u.

Akcijski plan za rješavanje problema nedostatka vještina i radne snage konkretan je sljedeći korak u tim nastojanjima. Najavljen je na sastanku na vrhu socijalnih partnera u Val Duchesseu, koji su 31. siječnja sazvali predsjednica von der Leyen i belgijsko predsjedništvo Vijeća EU-a, nakon najave u govoru o stanju Unije 2023. Plan se temelji na brojnim inicijativama koje su već u tijeku na razini EU-a i država članica, a provode ih i socijalni partneri s kojima se savjetovalo o planu. Osim toga, temelji se na inicijativama iz Akcijskog plana za provedbu europskog stupa socijalnih prava, smjernicama politike u okviru europskog semestra i financijskoj potpori EU-a. Provedba tog akcijskog plana ključna je za postizanje glavnih ciljeva EU-a za 2030. u pogledu vještina i zapošljavanja, među ostalim postizanja stope zaposlenosti od 78% i da barem 60% odraslih svake godine pohađa neki oblik osposobljavanja.

EU ulaže oko 65 milijardi eura u programe za vještine, uglavnom u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost i Europskog socijalnog fonda plus (ESF+).

Dodatne informacije

Informativni članak: Akcijski plan za rješavanje problema nedostatka radne snage i vještina u EU-u

Komunikacija: Akcijski plan za rješavanje problema nedostatka radne snage i vještina u EU-u

Izvješće o zapošljavanju i socijalnoj politici u Europi za 2023.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/ip_24_1507

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)