Na godišnjoj razini cijene u ožujku 2023. više za 10,7%

Prema podatcima Državnog zavoda za statistiku cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u ožujku 2023. u odnosu na ožujak 2022. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 10,7%, dok su u odnosu na veljaču 2023. (na mjesečnoj razini) u prosjeku više za 0,9%.

Promatrano prema glavnim skupinama klasifikacije ECOICOP, na godišnjoj razini, najveći porast potrošačkih cijena u prosjeku je ostvaren u skupinama Hrana i bezalkoholna pića te Restorani i hoteli, po svakoj skupini za 17,4% (doprinos porastu od +4,62 postotna boda u skupini Hrana i bezalkoholna pića te od +0,87 postotnih bodova u skupini Restorani i hoteli), Stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva, za 14,1% (+2,40 postotnih bodova), Pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kućanstva, za 12,9% (+0,75 postotnih bodova), Razna dobra i usluge, za 11,0% (+0,69 postotnih bodova), Odjeća i obuća, za 9,4% (+0,57 postotnih bodova), Rekreacija i kultura, za 8,0% (+0,42 postotna boda), Zdravlje, za 6,0% (+0,19 postotnih bodova), te Alkoholna pića i duhan, za 4,9% (+0,25 postotnih bodova).

Izvor: https://podaci.dzs.hr/2023/hr/58267

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)