Nova odluka o materijalnim i nematerijalnim pravima, drugim naknadama te visini osnovice za obračun plaće državnih službenika i namještenika

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (Narodne novine, br. 112/17, 12/18, 2/19, 119/19 i 66/20), kojim su uređena prava i obveze po osnovi rada i iz rada državnih službenika i namještenika i ugovorena materijalna prava, druge naknade i osnovica za izračun plaća, sklopljen je 9. studenog 2017. godine na određeno vrijeme od četiri godine te je prestao važiti 9. studenog 2021. godine. Njegova pravna pravila su se, temeljem odredbe članka 199. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17 i 98/19) produženo primjenjivala još tri mjeseca od isteka roka na koji je bio sklopljen te i ta produžena primjena prestaje 9. veljače 2022. godine.

Pregovori o sklapanju novog Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike započeli su tijekom studenog 2021. godine, ali niti uz postignutu dinamiku pregovora nisu uspješno okončani do kraja siječnja 2022. godine, zbog čega će nakon isteka produžene primjene pravnih pravila 9. veljače 2022. godine nastati pravna praznina po pitanju materijalnih i nematerijalnih prava te drugih naknada koja su, temeljem Kolektivnog ugovora po osnovi rada ostvarivali državni službenici i namještenici. Naime, od mjeseca veljače 2022. godine prestaje primjena radno pravnih instituta poput uvećanja trajanja godišnjeg odmora, načina njegovog korištenja i razloga za priznavanje prava na plaćene dopuste. Također postaje upitna i isplata naknade troškova prijevoza, uvećanja plaće po osnovi specifičnog radnog vremena i druga materijalna prava zaposlenih, koja nisu uređena drugim izvorima radnih prava.

Vlada RH kao poslodavac, svojom Odlukom od 03.02.2022. godine, u cilju zadržavanja opsega i razine materijalnih i nematerijalnih prava državnih službenika i namještenika, ugovorenih Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike utvrdila je da se ta prava i nadalje primjenjuju na isti način i u istoj visini u kojoj su ugovorena te time rješava problem nastale pravne praznine za ostvarivanje državnih službenika i namještenika.

Također, navedenom se Odlukom rješava i pitanje obračuna plaća državnih službenika i namještenika odnosno utvrđuje se iznos osnovice u slučaju kada ista više nije utvrđena kolektivnim ugovorom. To stoga što su odredbom članka 144. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) na pravnoj snazi zadržane, do stupanja na snagu posebnog propisa o plaćama, odredbe članka 108. do 112. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (Narodne novine, broj 27/01), koje propisuju da se osnovica za izračun plaća državnih službenika i namještenika utvrđuje kolektivnim ugovorima, a ako ista nije utvrđena istu svojom odlukom utvrđuje Vlada Republike Hrvatske. Stoga je Vlada RH Odlukom utvrdila osnovicu za obračun plaća u istom iznosu u kojem je bila ugovorena Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (6.044,51 kn bruto), čija produžena primjena prestaje 9. veljače 2022. godine.  

Odluka će stupiti na snagu danom isteka produžene primjene pravnih pravila Kolektivnog ugovorom za državne službenike i namještenike odnosno 10. veljače 2022. godine te će važiti i primjenjivati se do sklapanja novog kolektivnog ugovora kojim će se utvrditi prava i obveze iz rada i po osnovi rada državnih službenika i namještenika.      

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)