Objavljen popis poslodavaca koji su dobili potporu za mjesec lipanj

Na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) objavljen je popis poslodavaca, broj radnika i ukupni iznos potpore koji im je isplaćen iz sredstava poreznih obveznika za mjesec lipanj 2020. godine, a sve u sklopu provođenja mjere potpore za očuvanje radnih mjesta.

Mjera se odnosila na poslodavce iz sljedećih sektora:

 • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo – samo biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima i ribarstvo
 • Prijevoz i skladištenje – prvenstveno prijevoz putnika (željeznicom, kopnom, zrakom i vodom)
 • Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića
 • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – samo djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
 • Umjetnost, zabava i rekreacija samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih
 • Ostale uslužne djelatnosti – samo popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo i ostale osobne uslužne djelatnosti
 • Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja

Poslodavci koji zapošljavaju manje od 10 radnika (mikro poduzetnici) iz sektora:

Prerađivačka industrija:

 • 10.71. Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva i sličnih proizvoda te kolača
 • 11.01. Destiliranje, pročišćavanje i miješanje alkoholnih pića
 • 11.02 Proizvodnja vina od grožđa
 • 11.03 Proizvodnja jabukovače i ostalih voćnih vina
 • 11.05 Proizvodnja piva
 • 13.9 Proizvodnja ostalog tekstila
 • 15.1 Štavljenje i obrada kože; proizvodnja putnih i ručnih torba, sedlarskih i remenarskih proizvoda; dorada i bojenje krzna
 • 16.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala
 • 17.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona
 • 20.53 Proizvodnja eteričnih ulja
 • 23.4 Proizvodnja ostalih proizvoda od porculana i keramike
 • 23.7 Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
 • 32.1 Proizvodnja nakita, imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda
 • 32.4 Proizvodnja igara i igračaka
 • 32.99 Ostala prerađivačka industrija, d. n.

Trgovina

 • 47 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Prihvatljivi poslodavci: trgovačka društva, obrti, OPG i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i ostali poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost u prihvatljivim sektorima i po toj osnovi obveznici su poreza na dobit.

Broj poslodavacaBroj radnikaIsplaćena sredstva u kn
ožujak (do 3.250,00 kn)85.143502.0751.614.281.399
travanj (do 4.000,00 kn)98.535558.7242.198.847.918
svibanj (do 4.000,00 kn)98.532485.9951.897.188.704
lipanj (do 4.000,00) kn18.03078.322304.704.621

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)