Otvoreno e-savjetovanje o Nacrtu pravilnika o statodinamičkim, fiziološkim i drugim naporima

Otvoreno je e-savjetovanje o Nacrtu pravilnika o statodinamičkim, fiziološkim i drugim naporima, kojim se propisuju mjere, pravila, postupci i aktivnosti zaštite na radu radnika koji su izloženi statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima. Naime, već 2014. godine bila je propisana obveza ministru nadležnom za zdravstvo, da uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za rad donese taj pravilnik no to se nije dogodilo.

Savjetovanja o Nacrtu ovog pravilnika otvoreno je do 26. ožujka 2021. godine, dok je očekivano vrijeme objave izvješća o provedenom e-savjetovanju krajem mjeseca svibnja 2021. godine.

Postoji mogućnost aktivnog uključivanja u kreiranje Nacrta pravilnika stoga sve zainteresirane pozivamo da se prijave putem linka:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16054

Nakon provedenog postupka e-savjetovanja, donošenja i stupanja na snagu Pravilnika o statodinamičkim, fiziološkim i drugim naporima, prestati će važiti Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN 42/05) i Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (NN 69/05).

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)