Potrošačke cijene veće za 12,7% u odnosu na listopad 2021. godinePrema Državnom zavodu za statistiku cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u listopadu 2022. u odnosu na rujan 2022. u prosjeku su više za 1,3%. U odnosu na listopad 2021., tj. na godišnjoj razini, u prosjeku su više za 13,2%, dok su u godišnjem prosjeku više za 9,4%.

Na godišnjoj razini, najveći porast potrošačkih cijena u prosjeku je ostvaren u skupinama Hrana i bezalkoholna pića, za 19,7%, Restorani i hoteli, za 17,8%, Stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva, za 16,1%, Pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kućanstva, za 15,8%, Prijevoz, za 11,5%, Razna dobra i usluge, za 10,7%, Rekreacija i kultura, za 8,4%, Odjeća i obuća, za 6,6%, Alkoholna pića i duhan, za 4,4%, Zdravlje, za 3,5%, te Obrazovanje, za 2,3%.

Najveći porast godišnjeg indeksa ostvaren je u skupinama Hrana i bezalkoholna pića (+5,11 postotnih bodova), Stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva (+2,72 postotna boda), Prijevoz (+1,69 postotnih bodova), Pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kućanstva (+0,90 postotnih bodova), Restorani i hoteli (+0,89 postotnih bodova), Razna dobra i usluge (+0,66 postotnih bodova), Rekreacija i kultura (+0,44 postotna boda), Odjeća i obuća (+0,39 postotnih bodova), Alkoholna pića i duhan (+0,22 postotna boda) te Zdravlje (+0,11 postotnih bodova).

Na godišnjoj razini najveći porast cijena ostvaren je u skupini Energija, za 19,9% (doprinos porastu od +3,34 postotna boda).

Na mjesečnoj razini najviše su u prosjeku porasle cijene u skupinama Odjeća i obuća, za 6,9% (doprinos porastu od +0,40 postotnih bodova), Stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva, za 2,8% (+0,47 postotnih bodova), Hrana i bezalkoholna pića, za 1,0% (+0,26 postotnih bodova), Pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kućanstva, te Zdravlje, po svakoj skupini za 0,8% (doprinos porastu od +0,05 postotnih bodova u skupini Pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kućanstva te +0,03 postotna boda u skupini Zdravlje).

Porast cijena ublažio je pad cijena u skupini Rekreacija i kultura, za 0,8% (-0,04 postotna boda).

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena, u listopadu 2022. u odnosu na rujan 2022. u prosjeku su više za 1,0%. U odnosu na listopad 2021., tj. na godišnjoj razini, u prosjeku su više za 12,7%, dok su u godišnjem prosjeku više za 9,4%.

Izvor: https://podaci.dzs.hr/2022/hr/29198

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)