Prosječna neto plaća za mjesec prosinac 2020. godine

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za prosinac 2020. godine iznosila je 6.999,00 kuna, što je nominalno više za 2,0%, a realno za 2,6% u odnosu na studeni 2020. godine.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za prosinac 2020. godine iznosila je 9.405,00 kuna, što je nominalno više za 0,2%, a realno za 0,8% u odnosu na studeni 2020. godine

Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za prosinac 2020. godine isplaćena je u djelatnosti Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda, u iznosu od 13.603,00 kune, a najniža je isplaćena u Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića, u iznosu od 4.380,00 kuna.

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za prosinac 2020. godine isplaćena je u djelatnosti Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda, u iznosu od 20.731,00 kune, a najniža je isplaćena u Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića, u iznosu od 5.532,00 kune.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama RH za prosinac 2020. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 5,0%, a realno za 5,7%.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama RH za prosinac 2020. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 3,7%, a realno za 4,4%.    

Za razdoblje od siječnja do prosinca 2020. godine prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama RH iznosila je 6.763,00 kune, što je u odnosu na isto razdoblje 2019. godine nominalno više za 2,7%, a realno za 2,6%.

Za razdoblje od siječnja do prosinca 2020. godine prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama RH iznosila je 9.216,00 kuna, što je u odnosu na isto razdoblje 2019. godine nominalno više za 2,5%, a realno za 2,4%.   

U prosincu 2020. godine bila su prosječno 182 plaćena sata, što je za 9% više nego u studenome 2020. godine. Najveći broj plaćenih sati bio je u djelatnosti Proizvodnja kože i srodnih proizvoda (194), a najmanji broj plaćenih sati bio je u Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja (166).

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za prosinac 2020. godine iznosila je 37,72 kune, što je u odnosu na studeni 2020. godine niže za 6,4%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 0,7%.

Prosječna mjesečna bruto plaća po satu za prosinac 2020. godine iznosila je 50,68 kuna, što je u odnosu na studeni 2020. godine niže za 8,0%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine niže za 0,5%.   

Medijalna neto plaća za prosinac 2020. godine iznosila je 5.887,00 kuna, dok je medijalna bruto plaća iznosila 7.614,00 kuna.

Izvor: DZS

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)