Puna plaća tijekom cijelog rodiljnog dopusta

Prema najavama u prijedlogu novog Zakona o rodiljnim i roditeljskim naknadama puna plaća isplaćivat će se tijekom cijelog rodiljnog dopusta, a uvodi se i očinski dopust. Roditeljska naknada tijekom drugih šest mjeseci dopusta nakon rođenja djeteta trenutačno iznosi najviše 5.654,20 kuna, a u budućnosti bi se trebala izjednačiti s punom plaćom zaposlenog ili samozaposlenog roditelja koji koristi dopust.

Novost je obvezan očinski dopust, koji će otac koristiti zajedno s majkom odmah nakon rođenja djeteta što proizlazi usuglašavanju s europskom direktivom.

Implementacijom Direktive 2019/1158 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. godine o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2010/18/EU, uvodi se potpuno novo pravo koje nije postojalo u hrvatskom pravnom sustavu, a to je očinski dopust.

Očinski dopust omogućit će zaposlenim i samozaposlenim očevima da koriste najmanje deset radnih dana povodom rođenja djeteta s ciljem poticanja očeva na korištenje roditeljskog dopusta. U razmatranju je prijedlog da naknada tijekom očinskog dopusta bude u visini pune plaće – potvrdili su  u Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade. Zakonske izmjene trebale stupiti na snagu u trećem kvartalu 2022. godine.

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)