Sve više poskupljuju proizvodi i usluge

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u kolovozu 2021. u odnosu na srpanj 2021. u prosjeku su više za 0,2%. U odnosu na kolovoz 2020., tj. na godišnjoj razini, u prosjeku su više za 3,1%, dok su u godišnjem prosjeku više za 1,0%.

Promatrano po glavnim skupinama prema namjeni potrošnje, u kolovozu 2021. u odnosu na srpanj 2021. najviše su porasle cijene Hrane i bezalkoholnih pića, koje su u prosjeku više za 0,9%, cijene Rekreacije i kulture, koje su u prosjeku više za 0,8%, cijene Pokućstva, opreme za kuću i redovitog održavanja kućanstva, koje su u prosjeku više za 0,6%, cijene Restorana i hotela, koje su u prosjeku više za 0,3%, te cijene Prijevoza, koje su u prosjeku više za 0,2%.

Porast indeksa potrošačkih cijena u kolovozu 2021. u odnosu na srpanj 2021. ublažile su cijene Odjeće i obuće, koje su u prosjeku niže za 3,8% (sezonska sniženja), cijene Raznih dobara i usluga, koje su u prosjeku niže za 0,2%, te cijene Stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva, koje su u prosjeku niže za 0,1%.

Istodobno su cijene Alkoholnih pića i duhana, cijene Zdravlja, cijene Komunikacija te cijene Obrazovanja u kolovozu 2021. u odnosu na srpanj 2021. u prosjeku ostale na razini cijena iz srpnja 2021.

Najveći doprinos porastu indeksa potrošačkih cijena u kolovozu 2021. u odnosu na srpanj 2021. imale su cijene Hrane i bezalkoholnih pića (za 0,24%), a najveći doprinos padu indeksa imale su cijene Odjeće i obuće (za -0,22%).

U sklopu indeksa potrošačkih cijena, cijene Dobara u kolovozu 2021. u odnosu na srpanj 2021. u prosjeku su više za 0,1%, dok su cijene Usluga u prosjeku više za 0,3%.

Izvor: DZS

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)